Vägarbeten i Linköping

Vägarbetskartan visar vägarbeten som har en allmän påverkan på framkomligheten på kommunens gator och vägar.

Pågående arbeten visas som ett vägarbetsmärke i färg och kommande vägarbeten som ett grått vägarbetsmärke. Ett vägarbete är ett arbete som sker på eller invid en väg, det inkluderar även gång och cykelbanor.

 

 

Hjälpte denna information dig? Nej