Vattentäkter

Linköpings dricksvatten kommer från två vattentäkter, Motala ström och Stångån. För att långsiktigt skydda vattentäkterna och kunna vara säker på att de även i framtiden kan fortsätta fungera som dricksvattentäkt behöver de skyddas.

För att skydda en allmän dricksvattentäkt upprättas ett vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter. Länsstyrelsen har beslutat om vattenskyddsområde vid både Ljung (Motala Ström) och Stångån (uppströms Råberga vattenverk).

Beslutet att göra Stångån till vattenskyddsområde överklagades till regeringen. Överklagan handlar om hur tillståndsplikt för användning av växtskyddsmedel regleras. Regeringen upphävde i december Länsstyrelsens beslut om vattenskyddsområde för Stångån. Länsstyrelsen fortsätter nu att handlägga ärendet och kommer att fatta ett nytt beslut om vattenskyddsområde för Stångån. Läs mer om beslutet hos Länsstyrelsen Östergötland.

Ljung

Länsstyrelsens beslut (pdf)

 Stångån

Läs mer om Stångåns vattenskyddsområde

Informationsbroschyr om Stångåns vattenskyddsområde (pdf)

Översiktskarta för vattenskyddsområde (pdf)

Länsstyrelsens beslut (pdf)

Kontakta oss för mer information

Joakim Persson
Affärsenhetschef Produktion Vatten och Avlopp
Vatten och avlopp
Hjälpte denna information dig? Nej