Du kan lita på att vattnet du får från oss är av hög kvalitet

Varje vecka, året om, kontrollerar vi kvaliteten på vattnet vi levererar. pH-värdet på vattnet i Linköping ligger mellan 8.0 - 8.5 och hårdheten är 3 dH, det vill säga mjukt. 

Linköpings dricksvatten kvalitetskontrolleras dygnet runt, året om. Kontrollen sker i flera steg. För att långsiktigt följa förändringar i vattenkvaliteten tas regelbundet prover på vattentäkterna, Stångån och Motala ström. Vattnet som pumpas in i vattenverken för att renas kontrolleras vid intaget.

Under reningsprocessen undersöks vattenkvaliteten för att bevaka att reningen sker på bästa sätt. Denna kontroll sker dels inne i vattenverket (pH, turbiditet och kloröverskott), dels på vårt eget ackrediterade laboratorium

För att säkerställa kvaliteten på det utgående dricksvattnet kontrolleras det enligt Livsmedelsverkets riktlinjer. Vattenkvaliteten undersöks även i ledningsnätet och ett stort antal prover tas varje år hos kunderna. Detta innebär att vi snabbt upptäcker och kan åtgärda eventuella förändringar i vattenkvaliteten.

Om du har synpunkter på dricksvattnet

Om du har problem med färg, smak eller lukt på dricksvattnet är du välkommen att kontakta oss för mer information. Problem med vattenkvaliteten kan även bero på de egna ledningarna i fastigheten.

Temperaturen på vattnet i ledningen kan påverkas av årstid och väder. Vid längre varmare perioder under sommaren kan dricksvattnet upplevas som varmt och få förändrad smak. Ett tips är då att ställa in en tillbringare med vatten i kylskåpet.

Synpunkter eller frågor om vattenkvalitet.

Mats Johansson
Affärsenhetschef Ledningsnät
Vatten och avlopp
Malin Magounakis
Avdelningschef Laboratorium
Vatten och avlopp
Hjälpte denna information dig? Nej