Dricksvatten

Från våra vattentäkter Motala ström och Stångån via vattenverken Berggården och Råberga levereras vattnet hem till dig. Året runt, dygnet runt. Av hög kvalitet och framför allt väldigt gott!