Dags att tömma eller fylla poolen?

Vi ger dig råd och tips på hur du bör göra både när det är dags att tömma och fylla poolen. Vi kan även hjälpa till med leverans av större mängd vatten när det är dags att fylla den.

Tömma poolen

När det börjar bli dags att tömma poolen är det bra att följa dessa tips och råd:

1. Du ska veta vilka medel du använder i din pool. Klor är ett vanligt desinfektionsmedel. Om du överväger att använda nya medel eller metoder är det viktigt att det finns bra produktbeskrivningar.
Vid osäkerhet kontakta Miljö och räddningstjänstförvaltningen eller Kemikalieinspektionen.

2. Det är inte lämpligt att släppa ut vatten med klorerade föroreningar direkt i sjöar och vattendrag. Vid tveksamhet kontrollera med Miljökontoret på Linköpings kommun.

3. Om det är enbart klor som tillsatts, kan du i första hand överväga om poolen kan tömmas på gräsytor i den egna trädgården. Detta förutsätter att vattnet inte ställer till problem för grannar, exempelvis vid enskilda vattentäkter.

4. I mindre pooler som står i solen förbrukas fritt klor snabbt och om du väntar några dagar efter senaste klorering är gräsytor ett bra alternativ. Dagvattenledningar kan vara ett annat alternativ. Om vattnet kan släppas till kommunalt va-nät bestäms av Tekniska verken. Kontakta oss om du är osäker.

Fylla poolen

När det är dags att fylla poolen med vatten finns det olika alternativ.

Det billigaste sättet är att fylla upp den med vatten direkt från din egen kran.

Vi erbjuder även ett alternativ där du hyr en vattentank av oss. Hyreskostnaden för tanken är 625 kr/dag (inkl moms). På vårt tappställe på Runstensgatan i Linköping fylls tanken med rent, kallt vatten (ej klassat som dricksvatten). Tanken rymmer 13 m³ vatten. Då du hyr tanken under en hel dag har du möjlighet att fylla den så många gånger du behöver under dagen.

För att frakta tanken hem till dig behövs en lastbil eller traktor med släp. Om du behöver hjälp med frakten har vi möjlighet att ordna det.

Du kan även hyra en brandposthuvud av oss, om det finns någon brandpost i närheten, men vi måste först godkänna vattenuttaget.

Kontakta oss för mer information

Susanne Björk
Kundhandläggare
Vatten och avlopp

 

Hjälpte denna information dig? Nej