Avgifter och priser

Det du betalar i vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla ledningsnäten och ta hand om och rena avloppsvatten inklusive dagvatten från gator och fastigheter.

Va-avgiftens konstruktion

Hur mycket du betalar i va-avgift beror på vilken typ av fastighet du bor i, hur mycket vatten du använder och vilken service eller kapacitet du har tillgång till, men du kan också ha särskilda avdrag i form av till exempel eget omhändertagande av avlopp eller dagvatten. VA-avgiften består av en fast och en rörlig del.

Fast avgift

Den fasta är det du betalar för den nytta fastigheten har av va-anslutningen och den service du har tillgång till. Den täcker kostnaderna för bland annat administration, underhåll av ledningsnäten och omhändertagande och rening av dagvatten.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften mäts i kubikmeter levererat dricksvatten och är direkt relaterad till vattenkonsumtionen. Därför är det viktigt att läsa av och rapportera vattenmätarställningen så avgiften baseras på rätt mängd vatten. Den rörliga avgiften täcker kostnaderna för dricksvattenproduktion och avloppsrening.

Hjälpte denna information dig? Nej