Dagvatten

Dagvatten är regnvatten och smältvatten som via diken eller ledningar rinner ut i sjöar och vattendrag, ofta utan att passera något reningsverk. Ledningsnätet för dagvatten i Linköping är 459 km långt.