Referensuppdrag

Helhetsåtagande kring mätvärdeshantering

Vi hjälper Alvesta Energi att samla in, kvalitetssäkra och rapportera mätvärden med hjälp av fjärravlästa mätare på distans.

Fältarbetet sköts lokalt av Alvesta Energi och samarbetet blir en win-win-situation där Alvesta får hjälp att hantera sina mätvärden på ett kostnadseffektivt sätt och vi får flera att dela våra fasta systemkostnader med.

Utgångspunkten för Alvesta Energi var att hitta en samarbetspartner som kunde vara behjälplig med att säkerställa mer än enbart mätvärden med tanke på de krav och lagar som ställs på både ett nät- och fjärrvärmeföretag idag.

"Tillsammans med Tekniska verken ser vi att vi kan utveckla och skapa ökad kvalité och kundnytta genom gemensamma resurser och kompetenser. Arbetet bidrar till att vi kan ge kunderna en förbättrad service och det gör stor skillnad i vårt arbete"
- Karl-Erik Edh, Fjärrvärmechef på Alvesta energi.