Mättjänster för fastighetsägare

Du som fastighetsägare ansvarar för att fastigheten har tillgång till de nyttigheter som de boende behöver - el, vatten, värme. Vi hjälper dig att hantera mätarna och mätningen av användningen så att du kan leverera rätt underlag för fakturering. 

Undermätning

I en fastighet med flera boende och bara en mätare delar man på kostnaderna. Alla betalar lika mycket för el, värme och vatten oavsett hur mycket man förbrukar, vilket innebär att det inte direkt finns någonting som inspirerar till effektivisering. Genom att kunna se förbrukningen för varje våningsplan, lägenhet eller maskin blir det också möjligt att fördela kostnaderna på ett rättvist sätt. Med fjärravläst undermätning kan ni fördela er energianvändning på ett rättvist sätt. 

Genom att vi finns med er från montage till leverans av mätvärden så hjälper vi er att säkra högsta kvalitet genom hela processen.

Mätvärdesexport

Energifakta Mätvärdesexport
Mätvärden skickas dagligen till dig i text­filsformat via en ftp-server. Dessa tim­värden för fjärrvärme och el kan enkelt importeras till dina egna program för sammanställning i rapporter eller beräkning av statistik.

MBus

Vi installerar en dataföringsenhet som överför mätvärden med hög upplösning till dina egna system.

Kontroll och kalibrering av flödesmätare och temperaturgivare för industrimätare

Vi har toppmoderna provbänkar och utför kontroll på alla typer av flödesmätare, från dimensioner dn 15 till dn 100 och flöden 6 l till 160 m3/tim (kallvatten 100 m3/tim) och tempgivare.  Spårbarheten på vågarna garanteras med hjälp av kalibrerade vikter.

Tempgivare Pt100 och Pt500
Vi testar temperaturgivare i temperaturerna 40, 70 och 90 grader samt parning av givare. Isolationstest av tempgivare för att säkerställa givarens isolationsförmåga.

Resurser
Mätteknik har idag följande utrustning för kontroll

  • 1 st testbänk Vemit/Kalibro 100
  • 1 st testbänk Vemit/Kalibro 50
  • 1 st testbänk Vemit/Kalibro 40
  • 1 st kontrollutrustning PST 300 (I-verk)
  • 1 st kontrollutrustning PST 400 (I-verk)
  • 1 st kontrollutrustning PST 400T (Tempgivare)
  • 3 st vattenbad för tempgivare 400 TB

Kontroll och kalibrering av elmätare

Laboratoriet för el kontrollerar och kalibrerar alla typer av elmätare (kat. 1-5) som är lika med eller större än klass 0.2S. Vi utför kontrollrapporter för mätare som ingår i stickprovsundersökningar och registrerar även i ELSA.

Vi kan även kalibrera fältutrustning för kat. 2-5 som t.ex. PWS, ström- och spänningsvisande instrument, strömtänger m.m.

Kontrollrapporterna hämtas digitalt eller skickas i pappersformat, efter dina önskemål. En rapport som tydligt visar alla resultat i Excel kan hämtas via vår webb.

Fältservicetjänster

Felavhjälpning

När insamlingsenheten eller mätaren inte fungerar kommer vi ut till er och felsöker och återställer.

Mätarbyten

Dina mätare behöver bytas med vissa intervaller som lagen säger, för att vara säkra på att de visar rätt. Vi sköter testerna och hanterar mätaren efter resultat. Antingen kan den användas igen eller så ser vi till att den skrotas på ett sätt som i minsta möjliga mån påverkar miljön. Så mycket av mätaren som möjligt skickas till återvinning.

Montering

Vid nyanslutning av villor och företag kommer vi ut på plats och monterar dina nya mätare för statistik på användningen av el, värme och vatten.

Avläsning

De allra flesta mätarna är idag fjärravlästa men ännu fungerar några manuellt avlästa mätare väl. Vi har servicepersonal som kommer ut, läser av mätaren och rapporterar in värdet. 

Kontakta oss för mer information

Cecilia Malm
Avdelningschef
Mätvärden
Hjälpte denna information dig? Nej