Mättjänster för energibolag

Vi är en av Sveriges ledande leverantörer av mättekniska tjänster, med kompetens inom hela den mättekniska kedjan från montage till kvalitetsgranskning. Vi arbetar med flera av Sveriges största vatten- och energi-, och elbolag, och hjälper dem att montera, inhämta och kvalitetsgranska mätvärden och mätare, så att de kan debitera sina kunder rätt.

Mättekniskt helhetsåtagande

Till nätägare inom el, fjärrvärme och vatten erbjuder vi en komplett tjänst för hantering av mätare och mätvärden.

Tjänsten riktar sig till mindre bolag som på ett kostnadseffektivt sätt kan få hjälp med hela den mättekniska kedjan. Vi hjälper dig med att samla in, kvalitetsgranska och rapportera mätvärden med hjälp av fjärravlästa mätare på plats hos er.

I en helhetslösning ingår:

 • Hög leveranssäkerhet
 • Rätt dimensionerade och säkra system
 • Ständig bemanning med rätt kompetens
 • Kostnadskontroll och ekonomiska vinster
 • Hög kompetens för att följa lagar och regler för mätning och avräkning

Färdigt mätvärde

Dagens krav på mätvärdesinsamling kräver betydligt fler avläsningar, fler mätvärden och större datamängder än för bara några år sedan.

Vi är komplett utrustade för att garantera en hög leveranssäkerhet och vi hjälper er med hela lösningar för att leverera kvalitetsgranskade mätvärden.

Vi har idag system och bemanning som hanterar 110 000 mätpunkter. På så sätt skulle ert företag inte behöva investera i kraftfulla system och rätt bemanning. Både ni och vi är vinnare när vi delar på resurser.

Helhetslösning

 • Insamling
 • Kvalitetsgranskning 
 • Avräkning och rapportering

Ett samarbete ger er

 • Hög leveranssäkerhet
 • Rätt dimensionerade och säkra system 
 • Ständig bemanning med rätt kompetens
 • Kostnadskontroll och ekonomiska vinster 
 • Hög kompetens för att följa lagar och regler för mätning och avräkning

Kontroll och återkommande kontroll av elmätsystem kat. 2-5

Ackrediteringen säkerställer att mätutrustning, metoder och mätningar håller hög kvalitet med spårbarhet till nationell riksmätplats samt att kontrollerna utförs av erfaren personal med rätt kompetens.

Hos oss kan ni få hjälp genom hela processen från beräkning av normala driftförhållanden till utfärdad kontrollrapport.

Mätteknik är ackrediterat av Swedac enligt ISO/IEC 17020 för kontroll av elmätsystem och vi utför kontroller inom alla kategorier 2-5.

Kontroll och kalibrering av elmätare

Laboratoriet för el kontrollerar och kalibrerar alla typer av elmätare (kat. 1-5) som är lika med eller större än klass 0.2S. Vi utför kontrollrapporter för mätare som ingår i stickprovsundersökningar och registrerar även i ELSA.

Vi kan även kalibrera fältutrustning för kat. 2-5 som t.ex. PWS, ström- och spänningsvisande instrument, strömtänger m.m.

Kontrollrapporterna hämtas digitalt eller skickas i pappersformat, efter dina önskemål. En rapport som tydligt visar alla resultat i Excel kan hämtas via vår webb.

Kontroll och kalibrering av värmemätare/fjärrvärmemätare/fjärrkylamätare

Vi har toppmoderna provbänkar och utför kontroll på alla typer av flödesmätare, från dimensioner Dn 15 till Dn 100 och flöden 6 l till 160 m3/tim (kallvatten 100 m3/tim), integreringsverk och tempgivare.  Spårbarheten på vågarna garanteras med hjälp av kalibrerade vikter.

Vi kan även utföra kontroll av kommunikation via M-bus.

Integreringsverk Pt100 och Pt500
Integreringsverk alla förekommande typerna på marknaden. Vi är ackrediterade för resistans- och temperaturdifferens.

Tempgivare Pt100 och Pt500
Vi testar temperaturgivare i temperaturerna 40, 70 och 90 grader samt parning av givare. Isolationstest av tempgivare för att säkerställa givarens isolationsförmåga.

Kontrollrapporterna hämtas digitalt eller skickas i pappersformat, efter dina önskemål. En rapport som tydligt visar alla resultat i Excel kan hämtas via vår webb.

Resurser
Mätteknik har idag följande utrustning för kontroll:

 • 1 st testbänk Vemit/Kalibro 100
 • 1 st testbänk Vemit/Kalibro 50
 • 1 st testbänk Vemit/Kalibro 40
 • 1 st kontrollutrustning PST 300 (I-verk)
 • 1 st kontrollutrustning PST 400. (I-verk)
 • 1 st kontrollutrustning PST 400T. (Tempgivare)
 • 3 st vattenbad för tempgivare 400 TB

Kontroll och kalibrering av kallvattenmätare

Vi har toppmoderna provbänkar och utför kontroll på alla typer av kallvattenmätare från 6 l/tim upp till 100 m3/tim och av storleken från Dn 15 till Dn 100. Vi kan även utföra kontroll av kommunikation via M-bus.

Spårbarheten på vågarna garanteras med hjälp av kalibrerade vikter.

Kontrollrapporterna hämtas digitalt eller skickas i pappersformat, efter era önskemål. En rapport som tydligt visar alla resultat i Excel kan hämtas via vår webb.

Resurser
Mätteknik har idag följande utrustning för kontroll av volymmätare:

 • 1 st testbänk Vemit/Kalibro 100
 • 1 st testbänk Vemit/Kalibro 50
 • 1 st testbänk Vemit/Kalibro 40

Fältservicetjänster

Felavhjälpning

När insamlingsenheten eller mätaren inte fungerar kommer vi ut till er och felsöker och återställer.

Mätarbyten

Dina mätare behöver bytas med vissa intervaller som lagen säger, för att vara säkra på att de visar rätt. Vi sköter testerna och hanterar mätaren efter resultat. Antingen kan den användas igen eller så ser vi till att den skrotas på ett sätt som i minsta möjliga mån påverkar miljön. Så mycket av mätaren som möjligt skickas till återvinning.

Montering

Vid nyanslutning av villor och företag kommer vi ut på plats och monterar dina nya mätare för statistik på användningen av el, värme och vatten.

Avläsning

De allra flesta mätarna är idag fjärravlästa men ännu fungerar några manuellt avlästa mätare väl. Vi har servicepersonal som kommer ut, läser av mätaren och rapporterar in värdet. 

MBus

Vi installerar en dataföringsenhet som överför mätvärden med hög upplösning till dina egna system.

Kontakta oss för mer information

Cecilia Malm
Avdelningschef
Mätvärden
Hjälpte denna information dig? Nej