Alla mättekniska tjänster

Vi är en av Sveriges ledande leverantörer av mättekniska tjänster, med kompetens inom hela den mättekniska kedjan från montage till kvalitetsgranskning. Vi tar hand om hela kedjan från inköp av mätare till ett kvalitetsgranskat mätvärde redo för fakturering.

Vårt laboratorium är ackrediterat som kontrollorgan enligt ISO/IEC 17020 och som kalibreringslaboratorium enligt ISO/IEC 17025 av Swedac. 

Mättekniskt helhetsåtagande

Till nätägare inom el, fjärrvärme och vatten erbjuder vi en komplett tjänst för hantering av mätare och mätvärden. Läs mer.

Färdigt mätvärde

Dagens krav på mätvärdesinsamling kräver betydligt fler avläsningar, fler mätvärden och större datamängder än för bara några år sedan. Läs mer.

Mätarkontrolltjänster

Genom våra ackrediterade verksamheter kan vi erbjuda kontroll av de flesta typer av mätare för fjärrvärme, fjärrkyla, vatten, el samt även kontroll av elmätsystem. Läs mer.

Mätvärdestjänster

Vi sköter insamling, lagring, kvalitetsgranskning och rapportering av dina mätvärden.  Läs mer.

Fältservicetjänster

Vi kan ta ett helhetsansvar för insamlingen av era mätvärden på plats ute hos er. Läs mer.

Hjälpte denna information dig? Nej