Priser och avtal privatkund

För att ansluta din fastighet till fjärrvärme betalar du för själva anslutningen till fjärrvärmenätet samt för installation av fjärrvärmecentralen. Fjärrvärmepriset består sedan av ett energipris per kWh (dvs hur mycket energi du använder för uppvärmning av ditt hus och varmvatten) och en årsavgift. Båda faktureras månadsvis. 

Ett tips är att alltid jämföra totalkostnaden när du ska byta uppvärmningssystem. I våra prisexempel försöker vi ta med samtliga kostnader så att det inte ska komma några ovälkomna överraskningar senare.

Pris för anslutning till fjärrvärmenätet

I anslutningspriset ingår grävning och nedläggning av fjärrvärmerör på din tomt, även återställning. Se pris i ovan pdf. Det ingår ledning från gatan och fram till husvägg dock max 20 meter. Därutöver tillkommer ett tillägg per meter ledning som överstiger 20 meter.

Pris för installation av fjärrvärmecentral 

När du har beställt anslutning till fjärrvärmenätet behöver du beställa installation av en fjärrvärmecentral. Det tar inte lång tid att installera fjärrvärmecentralen om du har vattenburna element i huset. Om du har direktverkande el måste alla element bytas ut och det tar lite längre tid att göra de invändiga arbetena. Fjärrvärmecentralen kan du köpa genom oss när du beställer anslutning eller så anlitar du en egen rörinstallatör som gör detta. Om du anlitar en egen rörinstallatör måste installatören kontakta oss för provtryckning och mätaruppsättning. Läs mer om installation av fjärrvärmecentral

ROT-avdrag

Du kan få ROT-avdrag på en del av anslutningsavgiften och även på arbetet som utförts inne i huset. ROT-avdraget ger dig möjlighet till skattereduktion på arbetskostnaden vid fjärrvärmeanslutning och installation. Ditt hus måste vara äldre än fem år för att ROT-avdraget ska gälla. Vi drar av ROT-avdraget direkt på fakturan från oss. Läs mer om ROT-avdraget på www.skatteverket.se

Vattenburet system

Har du ett vattenburet system idag kan du behålla dina element. Om du beställer fjärrvärmecentral och installation av oss ingår även bortforsling av den gamla pannan. Eventuella saneringsarbeten ingår inte. Installation av fjärrvärmecentralen tar 1 dag och utförs av vår samarbetspartner.

Direktverkande el

Om du har direktverkande el måste du byta ut alla element (radiatorer) i ditt hus. Vid konvertering från direktverkande el offereras alltid invändiga arbeten separat av vår samarbetspartner eftersom varje hus har olika förutsättningar. I prisexemplet i prislistan ingår montering av fjärrvärmecentral, 12 st radiatorer, dragning av ledningar invändigt och omhändertagande av elradiatorer samt varmvattenberedare.

Tillkommer det några kostnader?

Arbeten som inte ingår i anslutningspriset utan offereras separat är till exempel:
Sanering och demontering av oljetank, radiator i pannrum, sanering av värmepump, frånluftsaggregat inklusive ventilationsinjustering, varmluftsbatteri inklusive el och rördragning, demontering av ackumulatortank, byte av radiatorer och termostater med mera.

Kontakta oss så hjälper vi dig med en kalkyl som utgår från just dina förutsättningar.

Kontakta oss för mer information

Ulla Skogh
Säljare
Fjärrvärmetjänster
Lars Löfkvist
Försäljningsingenjör
Fjärrvärmetjänster
Olav Bergström
Försäljningsingenjör
Fjärrvärmetjänster
Hjälpte denna information dig? Nej