Prislistor och avtalsvillkor

Driftskostnaden består av en årskostnad som baseras på fastighetens effektbehov, samt en rörlig kostnad för antalet använda kilowattimmar. I Linköping har vi även en rörlig kostnad för flödet/volymen som passerar genom värmeväxlaren.

 

Prisinformation fjärrvärme 2017 företag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter

 

 

 

 Allmänna avtalsvillkor Näringsidkare

Allmänna avtalsvillkor näringsverksamhet (pdf) 

Med anledning av förändringar i fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) och nytillkomna föreskrifter och allmänna råd från Energimarknadsinspektionen om mätning, rapportering och debitering av fjärrvärmeleveranser (EIFS 2014:2) har Svensk Fjärrvärme tillsammans med Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbundet, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO, sett över de allmänna
avtalsvillkoren för fjärrvärmeleveranser till näringsidkare. Från och med 1 mars 2016 tillämpar Tekniska verken de reviderade avtalsvillkoren. 

Vad är nytt i villkoren?

Mot bakgrund av att villkoren omarbetats för att harmoniera med nämnd lag och föreskrift återfinns de största ändringarna i det fjärde avsnittet i villkoren, vilket reglerar frågor kring mätning, avläsning, rapportering och debitering. Det fjärde avsnittet har huvudsakligen ändrats enligt följande: 

  • Mätning och rapportering ska ske månadsvis
  • Debitering ska baseras på faktisk förbrukning
  • Debitering ska göras minst fyra gånger per år

För att överensstämma med Energimarknadsinspektionens föreskrift har avsnittet omarbetats så att det anger att:

  • Avläsning av mätvärden ska göras vid varje leveransperiods slut, som i normalfallet är en månad, liksom vid ett antal andra specificerade tillfällen
  • Rapportering av mätvärden ska ske senast 15 dagar efter avläsning och avse debiteringsgrundande mätvärden
  • Saknade eller bristfälliga mätvärden ska ersättas med ett beräknat värde
  • Rapportering av information om historisk användning ska göras för särskilt bestämda tidsperioder

Priser service och felavhjälpning

Genom ditt val av fjärrvärme har du gett dig själv en enkel och bekymmerslös uppvärmning. Om någonting trots allt skulle hända med din fjärrvärmecentral så kan det vara tryggt för dig att veta att du kan kontakta oss 24 timmar om dygnet, året runt. 

Pris vardagar klockan 07:00-17:00: 440 kronor per timme samt framkörningsavgift på 440 kronor (exklusive moms)

Pris övrig tid: 880 kronor per timme samt framkörningsavgift 880 kronor (exklusive moms)

Under kontorstid ringer du Kundservice på telefonnummer 0771-25 26 27 som tar emot felanmälan och hjälper dig att få kontakt med servicepersonal. Vid felanmälan efter kontorstid (dygnet runt) ringer du 013-20 80 20, Linköping eller 0150-579 00, Katrineholm. 

Kontakta oss för mer information

Jimmy Fornander
Affärsansvarig Kyla
Fjärrvärmetjänster
Olav Bergström
Försäljningsingenjör
Kundavdelningen

 

Hjälpte denna information dig? Nej
Välkommen till

Mina Sidor

På Mina Sidor, som du når genom att logga in på tekniskaverken.se, kan du som kund på ett enkelt sätt få en bild över dina tjänster hos oss, följa din användning och få statistik över den, se fakturor och avtal samt hantera kundärenden.