Fjärrkyla till Tornbyområdet

Under 2017 utökar vi vårt fjärrkylenät i Tornbyområdet. 

Fjärrkyla är energismart och ger ett behagligt inomhusklimat som är perfekt för butiker, kontor, industrier och datorhallar. Vi erbjuder dig fjärrkyla med samma fördelar som fjärrvärmen har. Enkelt, tryggt, prisvärt och med låg miljöpåverkan.

Fördelar med fjärrkyla

  • Elanvändningen minskar om du byter från egen kylmaskin till fjärrkyla.
  • Tekniska verken sköter produktion och distribution av fjärrkylan.
  • Tack vare en enkel teknik med kyla från en central anläggning slipper du bullrande och platskrävande kylmaskiner med miljöfarliga köldmedier.

  • Fjärrkyla har en mycket hög leveranssäkerhet tack vare att flera kylmaskiner är kopplade på samma nät och kan gå in och täcka för varandra.

Karta över planerad utbyggnad av fjärrkylenätet i Tornbyområdet

Kontakta oss för mer information om hur du kan få fjärrkyla till din verksamhet.

Kontakta oss

Jimmy Fornander
Affärsansvarig Kyla
Fjärrvärmetjänster
Olav Bergström
Försäljningsingenjör
Kundavdelningen
Hjälpte denna information dig? Nej