Referensuppdrag

Statusbedömningar av dag- och spillvattenledningar


För Akademiska Hus utför vi statusbedömningar av dag- och spillvattenledningarna som löper över området kring Linköpings universitet och detsamma vid Örebro universitet. Med TV-utrustning filmar vi ledningsnäten för att kunna göra en bedömning beträffande dess kondition och funktion.

I arbetet ingår TV-inspektion, omfattande genomgång och tolkning av materialet och redovisning med föreslagna åtgärder.

För oss har det varit en trygghet att arbeta med etablerade och erfarna Tekniska verken” – Kenneth Sigfridsson, Akademiska hus