Rådgivning vid trädfällning, markarbeten och kvalitets- och belastningsmätningar

Vi hjälper dig med rådgivning när ni ska utföra arbeten nära elledningar.

Fälla träd

När du ska fälla träd nära en ledning kan vi vara med och bevaka. Kontakta oss 2-3 dagar innan arbetsstart för att du ska kunna vara säker på att få vår hjälp. Ring oss på 013- 20 80 20.

Markarbeten

Ta hjälp av oss vid markarbeten där entreprenören väntas korsa eller på annat sätt stöta på rör eller ledningar för el. Att skada ett rör eller en ledning kan få mycket kostsamma konsekvenser, vilket vi vill förebygga. Skadade kablar kan även innebära fara.

Kontakta vår besiktningsingenjör både i förebyggande syfte och om du stöter på problem under din markentreprenad. Vår besiktningsingenjör gör även löpande kontroller av pågående markarbeten.

Information om vad du ska tänka på och beställning av ledningsanvisning.

Kontakta oss för mer information

Per-Ove Lennartsson
Besiktningsingenjör
Nät, Projektledning
Lars Bermell
Besiktningsingenjör
Tekniska verken

Elkvalitets- och belastningsmätningar

Vi hjälper dig med elkvalitets- och belastningsmätningar. Utifrån mätningarna tar vi fram en åtgärdsplan för att komma till rätta med eventuella belastningsproblem.

Vår mätning kan exempelvis omfatta:

  • Spänningsnivåer
  • Transienter
  • Spänningsdippar
  • Övertoner
  • Flicker
  • Belastningsmätning och reaktiv effekt

Vi erbjuder också enklare typer av besiktning som rötskadekontroll och jordtagmätning i samband med besiktning av egna anläggningar inom ett område. 

Kontakta oss för mer information

Björn Edvardsson
Driftingenjör
Nät
Empty profile photo
Jarl Axelsson
Uppdragsledare
Nät

 

Hjälpte denna information dig? Nej