Helikopterbesiktning och röjning

Varje år genomför vi en planerad driftbesiktning med lågflygande helikopter av våra ledningar på landsbygden i Linköping och Katrineholm. Även efter storm kan det bli aktuellt att genomföra sådana besiktningar. Vart fjärde år röjer vi också runt våra elledningar och båda aktiviteterna genomförs för att säkerställa elleverans och driftsäkerhet. 

Helikoperbesiktning

Efter stormar finns det risk för att träd eller grenar har hamnat på elledningarna, vilket kan orsaka strömavbrott. Vi gör besiktning med helikopter för att upptäcka detta.
Många ledningar är numera isolerade varför strömförsörjningen fungerar även om det ligger ett träd på ledningen. Det är ändå viktigt att eventuella träd som hänger mot ledningarna plockas bort för att undvika att isoleringen nöts sönder med strömavbrott som följd.

Vi anlitar ett företag som hjälper oss med helikopterbesiktningen och de meddelar 
lokalradions trafikinformation om var de kommer att flyga. Om möjligt annonserar vi i Corren och Katrineholms-Kuriren. Vi lägger ut information på Facebook och här på vår webbplats.

Tänk på att ta in djur som kan stressas av rotorljuden.

Sammantaget är helikopterbesiktning ett effektivt sätt att kontrollera ledningsnätet och en bra åtgärd för att öka driftsäkerheten och minska risken för avbrott längre fram.

Röjning

Röjning är också ett sätt att säkerställa elleveranser.  Vart fjärde år röjer vi runt våra elledningar. Det innebär kvistning och fällning av träd och annan växtlighet. Därmed minskar risken för att träd och grenar faller mot elledningarna vid oväder, med strömavbrott som följd. Vi anlitar en entreprenör som gör det på uppdrag av oss. De meddelar berörda kunder via brev när röjning är aktuellt.

Hjälpte denna information dig? Nej