Hur vi jobbar med ljus och belysning

Belysning i vår utomhusmiljö är viktig. Framför allt för att människor ska känna sig trygga, men också för att trivas och må bra.

Tekniska verken sköter större delen av den offentliga belysningen i Linköping och ansvarar även för belysning inom bostadsområden och kvartersmark, vanligtvis på uppdrag av bostadsföretag, samfällighets- och bostadsrättsföreningar. 

Här kan du se exempel på hur vi jobbar med ljus.

Hjälp oss hålla Linköping ljus och trygg. Anmäl trasig utomhusbelysning här.

Hjälpte denna information dig? Nej