För elinstallatörer

Webbaserat system för för- och färdiganmälan 

Som elinstallatör skickar du in dina anmälningar via webben, där kan du också följa handläggningen av dina ärenden. Du kommer till vår webbanmälan via nedanstående länk:

Webbanmälan Elsmart

Funktioner i Elsmart:

  • Du skickar in för-/färdiganmälan direkt via webben
  • Som behörig elinstallatör tilldelas du en egen inloggning till webbplatsen
  • Du kan hela tiden följa handläggningen av dina anmälningar

Systemet minimerar risken för fel i anmälningarna, vilket leder till snabbare handläggning.

Tekniska anvisningar

Vid nyanslutningar och servisändringar (pdf)

Information och villkor anslutningsavgifter (pdf)

Anslutning produktionanläggning - lågspänning (pdf)

Anmälan egen (småskalig) elproduktion

Anmäl anslutning av produktionsanläggning i Elsmart.

Blankett för anmälan av elcertifikatsmätning (pdf)

Kontakta oss för mer information

Bernt Jonasson
Leveransansvarig
Nät
Hjälpte denna information dig? Nej