Elnät

Vi ser till att elen kommer hem till dig. Vi underhåller och förbättrar elnätet ständigt så att du ska slippa drabbas av strömavbrott och har beredskap dygnet runt för att snabbt kunna avhjälpa eventuella fel. Leveranssäkerheten är så hög som 99,9972 % i Linköpingsnätet och 99,9703 % i Katrineholmsnätet.