Tankasvenskt.se - nationell biogaskampanj

Biogas sluter kretsloppet - och du är med och bidrar!

Nationella Biogasveckan pågår mellan den 9 och 16:e maj.

Radioreklam och utomhustavlor i sex städer (Stockholm, Göteborg, Linköping, Norrköping, Kristianstad, Jönköping) berättar hur enkelt biogastekniken gjort det för oss svenskar att göra något riktigt bra, inte bara för den egna stadens miljö och ekonomi, utan också för det globala klimatproblemet.

Tekniska verken och Svensk Biogas går in i kampanjen tillsammans med flera andra aktörer inom biogasens värld. Läs mer på tankasvenskt.se

Gemensam symbol

Tillsammans samlas vi under en ny gemensam symbol som kommer användas för att belysa alla delar i kretsloppet som har med biogas att göra, allt från avfallskärlet där matavfall samlas in, till rötkammaren där biogasen produceras till tanklocken på biogasbilar.

 

  

Biogasbil = tankasvenskt

På svenska vägar rullar 50 000 biogasfordon.

Vårt land är världsledande i tekniken att ersätta bensin och diesel med biogas från avfall – var sjätte svensk buss och var fjärde svensk taxi körs på gas. Det är världsrekord.

Eftersom alla städer i världen har mycket av både avfall och avlopp finns stora möjligheter för svenska företag att både göra något bra och samtidigt tjäna pengar på den miljöteknik vi utvecklat. Allt det här kan du vara en del av bara genom att välja biogasbil.

Läs mer om fördelarna med biogas på Svensk Biogas sidor

 

Hjälpte denna information dig? Nej