Ljusdesign och konsultation

Vi hjälper till att ta fram en belysningslösning som ger optimal belysningskvalitet och lyfter fram de objekt som ska belysas. Vi hjälper dig med stort som smått inom design och konsultation. Tillsammans skapar vi en attraktiv och säker utomhusmiljö. Välj vilka tjänster som passar er eller skräddarsy ett eget paket.

Ljusvandring

En ljusvandring är många gånger det lämpligaste "för­sta steget" där vi tillsammans med er utvärderar den befintliga belysningsanläggningen och dess potential till förbättringar. En ljusvandring görs bäst i mörker.

Förstudie

I en förstudie utvärderar vi den befintliga belysnings­anläggningen och lämnar förbättringsförslag samt en illustrerande karta. Vi ger enklare rådgivning vid val av teknik, armatur och ljuskällor. Vid önskemål genomför vi även provbelysning. Under arbetet utvärderas belys­ningsanläggningen i både ljus och mörker.

Rambeskrivning

En rambeskrivning är en enklare projektering, där funk­tionen beskrivs samt ramar ges för den tekniska lösning­en. Normalt ingår även en eller flera provbelysningar. Rambeskrivningen fungerar som ett upphandlingsun­derlag där entreprenören behöver komplettera med detaljprojektering av föreslagen anläggning.

Belysningsprogram

I ett belysningsprogram ingår samma moment som i en Förstudie. Utöver detta levererar vi en komplett specifi­kation över föreslagna stolpar, armaturer och ljuskällor ihop med monteringsanvisningar. Du får kompletta handlingar för att anlita en entreprenör för byggnationen.

Projektering

Vid en projektering upprättar vi kompletta bygghandling­ar för er belysningsentreprenad.

Energibesparande åtgärder

I många belysningsanläggningar finns det stor potential att spara energi med hjälp av rätt val av teknik. Inom området utomhusbelysning har vi energiexperter som kan hjälpa er att minska energianvändningen i belysnings­anläggningen. Du kan beställa en helhetslösning -  från kontroll till handlingsplan och uppföljning.

Konsultation

Våra belysningsexperter finns tillgängliga för konsultation enligt era önskemål, till exempel som sakkunnigt stöd i komplexa belysningsprojekt.

Föredrag

Vi håller inspirerande föredrag inom ämnet utomhus­belysning med god ljusdesign. Föredragen hålls av någon av våra ljusdesigners.

 

Kontakta oss för mer information

Robin Hedman
Ljusdesigner
Nät

 

Hjälpte denna information dig? Nej