Förvaltning

Vi hjälper dig med förvaltning av er belysningsanläggning. Vi skräddarsyr en lösning efter era behov. I dialog med dig bestäms hur leveransen blir. 

Felanmälan

Vi erbjuder en digital, och till stor del, automatiserad fel­anmälanhantering. Det innebär att er serviceorganisation och medborgare på plats kan felanmäla trasig belysning samt lämna synpunkter i ett färdigt digitalt gränssnitt, via mobilapp eller webbplats. Dessa ärenden kategoriseras och samlas i ett system för vidare åtgärd, till exempel av egen servicepersonal eller inhyrd serviceorganisation. Plattformen ger god översikt, statistik och kan fördela arbetsordrar.

Dokumentation

Kännedom om det egna belysningsnätet är avgörande för rationell och kostnadseffektiv hantering av detsamma. Vi hjälper dig med löpande dokumentationshållning av belysnings­nätets olika komponenter och positioner. Allt för att du ska få ett pålitligt beslutsunderlag.

Förnyelseplanering

Vi hjälper till med att bedöma när stolpar och kablar behöver bytas ut och vad det kostar. Vi kan på så sätt råda när det är mest gynnsamt att förnya delar i belysningsanläggningen.

Inventering

En inventering för ”ordning och reda” i sitt belysningsnät är en framgångsfaktor för kvalitativ dokumen­tationshållning, förnyelseplanering och beslutsfattande av ekonomisk betydelse. Vi inventerar anläggningen och sammanställer resultatet  i en rapport med åtgärdsförslag.

Övertagande eller Outsourcing

Vi erbjuder även övertagande av hela belysningsnät alter­nativt att ni låter oss sköta hela nätet genom outsourcing av detsamma.  

 

Kontakta oss för mer information

Robin Hedman
Ljusdesigner
Nät

 

Hjälpte denna information dig? Nej