Belysning

Belysning i vår utomhusmiljö är viktig. Framför allt för att människor ska känna sig trygga, men också för att trivas och må bra. Vi sköter större delen av den offentliga belysningen i Linköping och ansvarar även för belysning inom bostadsområden och kvartersmark, vanligtvis på uppdrag av bostadsföretag, samfällighets- och bostadsrättsföreningar.