Kommuner och avfallsentreprenörer

Vi erbjuder en rad olika behandlingstjänster för kommuner, företag och avfallsentreprenörer.

  • Energiåtervinning av utsorterade avfallsbränslen
  • Optisk utsortering av matavfall från kommunal insamling
  • Framställning av biogas från utsorterat matavfall och restprodukter från livsmedelsindustrin
  • Förbränning av farligt avfall och specialavfall
  • Behandling av förorenade vatten från industri och bilvårdsanläggningar
  • Deponering av icke återvinningsbart avfall och farligt avfall

Öppettider Gärstad avfallsanläggning 2018 (pdf)

Sorteringsguide 

Kontakta oss för behandling av avfall

Tony Borg
Avdelningschef
Energi
Empty profile photo
Fredrik Fossensjö
Bränsleanskaffare
Energi
Lena Svensson
Avfallsrådgivare
Tekniska verken
Hjälpte denna information dig? Nej