Så gör du med ditt hushållsavfall i Vallastaden

Hushållsavfallet hanteras i en gemensam sopsug som går genom en kulvert i stadsdelen. Sopinkasten står ovan jord i kvarteren med separata inkast för gröna påsar med matavfall, respektive påsar med restavfall. Skyltar och färgmarkerade inkastluckor hjälper dig att slänga rätt påse på rätt plats. 

Soppåsarna sugs genom en rörledning och samlas upp i containrar där de senare hämtas. De gröna påsarna med matavfall blir till biogas som används av bussar och bilar i staden, medan restavfallet återvinns till el och fjärrvärme som värmer våra hus.

Elektronisk tagg till sopnedkasten

För att kunna slänga dina soppåsar behöver du en tagg som ger dig tillgång till sopsugens inkast. Två taggar delas ut till varje hushåll i samband med att du tecknar abonnemang hos Tekniska verken. När du slänger din soppåse vägs avfallet och med hjälp av taggen registreras vikten. Taggen är kopplad till ditt hushåll och avfallstaxan är viktbaserad. Det innebär att ju bättre du är på att sortera förpackningar och tidningar till återvinning eller minska ditt matsvinn, desto lägre blir kostnaden för hushållsavfallet.

Teckna abonnemang genom att kontakta kundservice, telefon 0771-25 26 27 eller e-post kundservice@tekniskaverken.se

Tillfälligt fortsatt volymbaserad avgift för sophämtning i Vallastaden

På grund av tekniska problem kopplat till registrering i sopsugen har vi just nu inte möjlighet att införa viktbaserad avgift som planerat. Vi fortsätter därför tillfälligt att debitera den volymbaserade avgift som, fram till dess att sopsugen öppnades, tillämpats i Vallastaden. Den volymbaserade avgiften är 850 kronor/år och delfaktureras under året. Vi beklagar detta och arbetar för att problemet ska rättas till så fort som möjligt. 

För dig som bor hos Stångåstaden eller Studentbostäder

Om du bor hos Stångåstaden eller Studentbostäder är det din hyresvärd som ser till att du får dina taggar.

 

Felanmälan tagg

Har du tappat bort din tagg så kontakta Tekniska verkens kundservice, telefon 0771-25 26 27 eller e-post kundservice@tekniskaverken.se. Ny tagg kan beställas för 200 kr/styck. 

Hyresgäster hos Stångåstaden och Studentbostäder kontaktar sin hyresvärd. 

Karta 

Så här sorterar du

Matrester sorteras i gröna påsen och slängs i sopsugens inkast för matavfall. 

Rullar med gröna påsar och hållare till dem finns att hämta i återvinningsrummet i Flustret. 

gröna påsen sorterar du matrester, råa eller tillagade. Till exempel frukt/grönsaksrester, bröd, kaffesump inklusive filter, te/tepåsar och fett. 

OBS! Släng inte snus, cigaretter, tobak, kattsand, jord eller aska här. Det slänger du istället i påsen för restavfall.

Restavfall sorteras i en ”vanlig plastpåse” och slängs i sopsugens inkast för restavfall.

I påsen för restavfall sorterar du till exempel blöjor, tops, kuvert, dammsugarpåsar och diskborstar. Även mindre skräp av plast, glas och papper som inte är förpackningar sorteras i påsen för restavfall. 

Obs! Sortera ut tidningar och förpackningar och lämna till materialåtervinning.  

Tidningar och förpackningar

Tidningar och förpackningar av färgat och ofärgat glas, plastförpackningar, metallförpackningar och pappersförpackningar sorteras och lämnas i återvinningsrummet i Flustret.

Elavfall

Elavfall sorteras för sig och lämnas i återvinningsrummet i Flustret. Här finns återvinningsskåpet Elvinn där du till exempel lämnar småelektronik, batterier och lågenergilampor. För lite större elavfall som till exempel kaffebryggare, armaturer och skrivare finns större behållare.

Grovavfall

Större hushållsavfall som inte får plats i soppåsen, till exempel pulkor, strykbrädor,
golvmoppar eller uttjänta möbler lämnas i container i återvinningsrummet i Flustret.

Obs! Släng inte farligt avfall eller elavfall i containern för grovavfall.

Trädgårdsavfall

I kärlen för trädgårdsavfall kan du lägga mindre mängder trädgårdsavfall som lämpar sig för kompostering. Till exempel krukväxter, blommor, gräsklipp, löv, mossa och ogräs. Större mängder trädgårdsavfall lämnas på bemannad återvinningscentral. 

Obs! Lägg inte
matavfall (tex potatisskal och salladsrester), jord (förutom den som finns kvar på rötterna), sten, sand eller grus i kärlet. Stubbar, stammar och grenar hör heller inte hemma här utan lämnas istället på bemannad återvinningsscentral

Hjälpte denna information dig? Nej