Hämtning hushållsavfall

Hämtning av hushållsavfall från en- och tvåfamiljshus i Linköping

Hushållsavfallet från en- och tvåfamiljshus hämtas varannan vecka. Vanligast är att man har ett 190 liters kärl vid sin fastighet. I din soptunna lägger du väl knutna soppåsar med sorterat hushållsavfall och gröna påsar med utsorterat matavfall. Matavfallet blir till biogas för bussar och näring till åkermark. Påsarna med övrigt avfall energiutvins i Gärstadverket där fjärrvärme och el till våra hus framställs. 

I Katrineholm är det Sörmland vatten som ansvarar för sophämtningen. 

Källsortera ditt hushållsavfall

På våra sidor -Så här sorterar du- hittar du massor med bra information om hur du bäst sorterar ditt hushållsavfall. Här finns också en sorteringsguide från a-ö.pdf

Allt i påse med dubbelknut -inget löst avfall i soptunnan

Det är viktigt att inget löst avfall slängs i soptunnan eftersom alla soppåsar sorteras i en automatisk sorteringsanläggning där de gröna påsarna med matavfall skiljs från övriga soppåsar. Lägg därför allt du slänger i soptunnan i väl knutna påsar. För att kärlet ska kunna tömmas måste det vara utställt på tomtgräns senast kl 06:00 på hämtningsdagen. Tänk på att placera kärlet så att sophämtaren enkelt kan ta med sig kärlet. Hjulen och handtaget ska peka utåt mot sopbilen. Passagen från kärl till sopbil ska vara fri från föremål.

Viktbaserad avgift 

I Linköping har vi viktbaserad avgift och på varje kärl sitter en ID-bricka med en unik kod. Vid tömning vägs avfallet och brickan läses av. Mängden avfall ligger sedan till grund för debitering. Det innebär att du själv har möjlighet att påverka dina avfallskostnader genom att källsortera och minimera mängden avfall du slänger i din soptunna. 

Hämtningsdag

För information om ordinarie hämtningsdag logga in högst upp till höger eller via startsidan. Du kan även kontakta Kundservice, telefon 0771-25 26 27. För att kärlet ska kunna tömmas måste det vara utställt på hämtningsplatsen senast kl. 06.00 på hämtningsdagen.

Vi kan tyvärr inte skriva ut hämtningsschema på hemsidan då det skiljer sig från område och gata, samt veckor och dagar i hela Linköping. Besök därför Mina sidor för specifik information. 

Utebliven hämtning

Som kund har du ansvar för att ställa fram kärlet till tömningsdagen och lägga allt avfall i väl förslutna påsar. Har vi missat att tömma kärlet så åtgärdar vi detta kostnadsfritt efter felanmälan. I annat fall kan en extratömning beställas som då utförs mot en kostnad.
Beställ extra hämtning

Sophämtning vid helgdagar

Om inget annat meddelas hämtas dina sopor på ordinarie hämtningsdag, även om det är en afton eller en röd dag. 

Så fungerar sophanteringen för dig som bor i Vallastaden

I Vallastaden finns separata sopinkast för hushållsavfall och Gröna Påsen, samt ett miljörum i parkeringshuset Flustret. Sopinkasten öppnas med taggar. Läs vidare. 

Hjälpte denna information dig? Nej