Hämtning hushållsavfall

RenoNorden har fått ny ägare

Vår entreprenör RenoNorden som utför hämtning av hushållsavfall i Linköpings kommun köptes under våren av den internationella koncernen Urbaser. Genom köpet etablerar sig Urbaser på den svenska marknaden där de tidigare inte haft någon verksamhet. Urbaser är en global aktör som har över 40 000 anställda i 22 länder.

Tekniska verken ansvarar för insamlingen av hushållsavfall i Linköpings kommun. Själva hämtningen är upphandlad och utförs med hjälp av entreprenören Urbaser (tidigare RenoNorden). Köpet innebär ingen förändring av avtalet och sophämtningen ska fungera på samma sätt som tidigare. Logotypen på sopbilarna byts successivt ut från RenoNordens till Urbasers.

Hämtning av hushållsavfall från en- och tvåfamiljshus i Linköping

Hushållsavfallet från en- och tvåfamiljshus hämtas varannan vecka. Vanligast är att man har ett 190 liters kärl vid sin fastighet. I din soptunna lägger du väl knutna soppåsar med sorterat hushållsavfall och gröna påsar med utsorterat matavfall. Matavfallet blir till biogas för bussar och näring till åkermark. Påsarna med övrigt avfall energiutvinns i Gärstadverket där omvandlas energin i avfallet till fjärrvärme och el till våra hus . 

I Katrineholm är det Sörmland vatten som ansvarar för sophämtningen. 

Källsortera ditt hushållsavfall

På våra sidor -Så här sorterar du- hittar du massor med bra information om hur du bäst sorterar ditt hushållsavfall. Du kan också söka i vår digitala sorteringsguide när du undrar hur du ska sortera. I vår sorteringsguide från a-ö.pdf kan du skriva ut en lista över vanliga typer av avfall och hur de ska sorteras.

Allt i påse med dubbelknut -inget löst avfall i soptunnan

Det är viktigt att inget löst avfall slängs i soptunnan eftersom alla soppåsar sorteras i en automatisk sorteringsanläggning där de gröna påsarna med matavfall skiljs från övriga soppåsar. Lägg därför allt du slänger i soptunnan i väl knutna påsar.  

Ställ fram ditt kärl på hämtningsdagen

Ställ ut kärlet vid tomtgräns senast kl 06:00 på hämtningsdagen. Tänk på att placera kärlet så att sophämtaren enkelt kan ta det med sig. Hjulen och handtaget ska peka utåt mot sopbilen. Passagen från kärl till sopbil ska vara fri.

Utebliven hämtning

Som kund har du ansvar för att ställa fram kärlet till tömningsdagen och lägga allt avfall i väl förslutna påsar. Har vi missat att tömma kärlet så åtgärdar vi detta kostnadsfritt efter felanmälan.
Felanmäl här

 Viktbaserad avgift 

I Linköping har vi viktbaserad avgift och på varje kärl sitter en ID-bricka med en unik kod. Vid tömning vägs avfallet och brickan läses av. Mängden avfall ligger sedan till grund för debitering. Det innebär att du själv har möjlighet att påverka dina avfallskostnader genom att källsortera och minimera mängden avfall du slänger i din soptunna. 

Information om när vi hämtar hos dig på Mina sidor

För information om ordinarie hämtningsdag logga in högst upp till höger eller via startsidan. Du kan även kontakta Kundservice, telefon 0771-25 26 27. Vi har tyvärr inte möjlighet att presentera hämtningsschema över hela kommunen på hemsidan.

Ställ ut kärlet vid tomtgräns senast kl 06:00 på hämtningsdagen. Tänk på att placera kärlet så att sophämtaren enkelt kan ta det med sig. Hjulen och handtaget ska peka utåt mot sopbilen. Passagen från kärl till sopbil ska vara fri.

Sophämtning vid helgdagar

Om inget annat meddelas hämtas dina sopor på ordinarie hämtningsdag, även om det är en afton eller en röd dag. 

Så fungerar sophanteringen för dig som bor i Vallastaden

I Vallastaden finns separata sopinkast för hushållsavfall och Gröna Påsen, samt ett miljörum i parkeringshuset Flustret. Sopinkasten öppnas med taggar. Läs vidare. 

Hjälpte denna information dig? Nej