Grovavfall

Grovavfall är avfall som förekommer normalt i ett hushåll men som på grund av sin storlek eller vikt inte kan läggas i det ordinarie kärlet för hushållsavfall. Det kan vara till exempel uttjänta möbler, husgeråd, cyklar och emballage.

Grovavfall kan du tillsammans med farligt avfall, el-avfall och trädgårdsavfall med mera lämna på återvinningscentralerna Ullstämma, Malmen eller Gärstad. Att besöka dem kostar inget extra eftersom de bekostas av abonnemangsavgiften för ordinarie sophämtning.

Hämtning av grovavfall

Om du inte själv har möjlighet att åka till en återvinningscentral går det bra att beställa hämtning av grovavfall. Hämtning sker måndag och torsdag var tredje vecka och ska beställas veckan före, kontakta kundservice 0771-25 26 27. 

Schema för grovavfall- och vitvaruhämtning

Hyr en container

När du flyttar, bygger om eller gör en stor utrensning uppstår ofta större mängder avfall. Då kan det vara smidigt att hyra en container. Kontakta oss gärna så hjälper vi till med rätt utrustning.

Kontakta ordermottagning/innesäljare
Tel: 013- 20 80 94
container@tekniskaverken.se 

Boende i hyres/bostadsrätt

Ofta brukar boende i hyres/bostadsrätt, utöver vanlig källsortering, även ha tillgång till någon form av fastighetsnära lösning för att bli av med sitt grovavfall. Det kan till exempel vara en container eller ett grovsoprum med kärl avsedda för grovavfall. Kontakta fastighetsägaren för att få information om hur grovavfallshanteringen går till där du bor.

Hjälpte denna information dig? Nej