Latrinhämtning från fritidshus

Latrinkärl och kuponger för märkning finns att köpa på våra återvinningscentraler Gärstad, Ullstämma och Malmen. Har du inte möjlighet att hämta själv hjälper vi till med utkörning mot en extra kostnad. Kontakta oss för beställning och prisuppgift. 

Kupong och kärl säljs alltid tillsammans och gäller för innevarande år. Prisuppgift hittar du i vår prislista. 

Latrinkärl och kuponger köper du på återvinningscentralerna

Latrinkärl och kuponger köper du på våra återvinningscentraler Gärstad, Ullstämma och Malmen. Vid köpet behöver du ditt kundnummer, som finns på tidigare faktura. Betalning kommer att ske i efterskott genom fakturering. Hör av dig om du saknar rätt uppgifter så hjälper vi dig. Här hittar du öppettider för återvinningscentralerna. 

Viktigt! Lägg inga främmande föremål i kärlet

Latrinkärlen töms i Avloppsreningsverket och får endast innehålla, urin, avföring, toalettpapper och till exempel torvströ mot lukt. Det är inte tillåtet att lägga plastsäckar/påsar, sanitetsskydd eller andra främmande föremål i kärlen

Beställ hämtning

Hämtning beställer du genom att skicka e-post till avfall@tekniskaverken.se eller ringa på telefon 013-20 92 40 dygnet runt. Lämna röstmeddelande när kontoret är obemannat. Uppge alltid kundnummer vid beställlning. Beställ senast fredagen innan önskad hämtningsvecka. Det går bra att beställa hämtning för flera veckor åt gången.

Att tänka på vid hämtning

Märk latrinkärlet med årets kupong ifylld med ditt kundnummer och ställ det väl synligt vid tomtgränsen eller vid hämtningsfordonets uppställningsplats. Kärl som saknar årets kupong eller kundnummer hämtas inte.

OBS! Det är inte tillåtet att själv transportera sitt latrin till Gärstad avfallsanläggning eller Avloppsreningsverket.

Hämtning utan beställning

Bor du i något av följande områden behöver du inte ringa in beställningar. Svartmåla • Skinnarhagen • Kristineberg • Sågarholmen • Svensberg • Sörby • Sätra 4. Här sker hämtning utan anmälan eftersom det är många som bor här. Obs! Boende i Ekängen ska ringa in sin beställning.

Hämtningsveckor latrin

Märkt latrinkärl med ifylld kupong ska ställas ut måndag morgon och hämtas måndag-onsdag under följande veckor.

Månad Vecka
maj 20
juni-aug 24, 26, 28, 30, 32, 34
september 36
oktober 40

 Pdf för utskrift

Information om latrinhämtning till fritidsbostäder (pdf)

Hjälpte denna information dig? Nej