Latrinhämtning från fritidshus

Latrinkärl och kuponger för märkning finns att köpa på våra återvinningscentraler Gärstad, Ullstämma och Malmen. Har du inte möjlighet att hämta själv hjälper vi till med utkörning mot en extra kostnad. Kontakta oss för beställning och prisuppgift. 

Kupong och kärl säljs alltid tillsammans och gäller för innevarande år. Prisuppgift hittar du i vår prislista. 

Latrinkärl och kuponger köper du på återvinningscentralerna

Latrinkärl och kuponger köper du på våra återvinningscentraler Gärstad, Ullstämma och Malmen. Vid köpet behöver du ditt kundnummer, som finns på tidigare faktura. Betalning kommer att ske i efterskott genom fakturering. Hör av dig om du saknar rätt uppgifter så hjälper vi dig. Här hittar du öppettider för återvinningscentralerna. 

Viktigt! Lägg inga främmande föremål i kärlet

Latrinkärlen töms i Avloppsreningsverket och får endast innehålla, urin, avföring, toalettpapper och till exempel torvströ mot lukt. Det är inte tillåtet att lägga plastsäckar/påsar, sanitetsskydd eller andra främmande föremål i kärlen

Beställ hämtning

Hämtning beställer du genom att skicka e-post till avfall@tekniskaverken.se eller ringa på telefon
013-20 92 40 under kontorstid 08.00-11.30 eller 12.30-16.00. Uppge alltid kundnummer vid beställning samt kärlets uppställningsplats. Beställ senast fredagen innan önskad hämtningsvecka. Det går bra att beställa hämtning för flera veckor åt gången.

Att tänka på vid hämtning

Märk latrinkärlet med årets kupong ifylld med ditt kundnummer och ställ det väl synligt vid tomtgränsen eller vid hämtningsfordonets uppställningsplats. Kärl som saknar årets kupong eller kundnummer kommer inte hämtas.

OBS! Det är inte tillåtet att själv transportera sitt latrin till Gärstad avfallsanläggning eller Avloppsreningsverket.

Obs ändring! Nu behöver alla som vill få latrin hämtat göra en beställning

Från och med hämtningen vecka 26 behöver du som vill få latrin hämtat göra en beställning enligt ovan. 

Bor du i något av följande områden har du tidigare inte behövt göra någon beställning. Svartmåla • Skinnarhagen • Kristineberg • Sågarholmen • Svensberg • Sörby • Sätra 4. Eftersom latrinhämtningen minskar så behöver vi kunna planera hämtningsturerna på ett mer resurseffektivt sätt och därför behöver vi din hjälp med att du beställer hämtning av oss. 

Hämtningsveckor latrin

Märkt latrinkärl med ifylld kupong ska ställas ut måndag morgon och hämtas måndag-fredag under följande veckor.

Månad Vecka
maj 20
juni-aug 24, 26, 28, 30, 32, 34
september 36
oktober 40
Hjälpte denna information dig? Nej