Enskilda avlopp

 1 november byter vi entreprenör för hämtning av fettavskiljare och slamtömning

Tekniska verken i Linköping byter från och med 1 november 2016 entreprenör till GDL, för tömningar av enskilda avlopp och fettavskiljare. Bytet innebär inte några förändringar av tömningen, utan det kommer fortgå precis som tidigare. Tidigare har det varit Renall som haft hand om slamtömning för enskilda avlopp medan Sanero har skött tömning av fettavskiljare, framöver kommer GDL att utföra båda uppgifterna.

För mer information kontakta 013 20 92 40

GDL tar över tömning av enskilda avlopp och fettskiljare.

GDL tar över tömning av enskilda avlopp och fettskiljare.

Tömning av enskilda avloppsanläggningar

Tömning av enskilda avloppsanläggningar sker löpande under året enligt schemalagda turer. Slamavskiljareslutna tankar och minireningsverk töms minst en gång per år och BDT-brunnar (bad, disk och tvätt) vartannat år. Tömning kan också ske med tätare intervaller beroende på anläggningens storlek och beläggning. Urintankar töms en gång om året i september. Det är Tekniska verken som ansvarar för att tömningen utförs i Linköpings kommun.

Avgifter för tömning

Om du inte vet när din tank töms eller om du behöver beställa extra tömning, är du välkommen att kontakta oss på telefon 013-20 92 40.

Att tänka på vid tömning

För att kunna tömma på ett bra sätt behöver vi din hjälp. Tömningen underlättas om du bidrar med att brunnen/tanken är åtkomlig och synlig samt att körvägen är framkomlig. För att slambilen ska ta sig fram behöver vägen ha tillräcklig bärighet, vara minst 3,5 meter bred och ha minst 4 meters fri höjd. Håll vägen fri från buskar, grenar och annat som hänger in på vägen.

Som fastighetsinnehavare ansvarar du för anläggningens skötsel och underhåll samt att den är tillgänglig. I broschyren nedan har vi sammanställt regler, tips och goda råd i samband med slamtömning. Här hittar du också en beskrivning på utförande av fast sugledning. 

Slamtömning i Linköpings kommun.pdf

Förslag på utförande av fast sugledning.pdf

Tack för att du tar hand om ditt avlopp.pdf

Planerar du anlägga nytt avlopp?

Då finns det information för dig som fastighetsägare på avloppsguiden.se. Där kan du läsa om hur du planerar ditt avlopp och vilka regler som är styrande mm.

Läs mer om enskilda avlopp och vad som gäller i Linköpings kommun.

 

Hjälpte denna information dig? Nej