Tillstånd och blanketter

 

När företag ska lämna avfall krävs det att de kontrollerar att den som ska transportera eller hantera avfallet har de tillstånd som krävs. Här hittar du Tekniska verkens och våra entreprenörers tillstånd för hantering av avfall i Linköping.

Tillstånd 

Avfall som ska deponeras måste först ha genomgått en grundläggande karakterisering (NFS 2004:10). Det är avfallsproducenten som ansvarar för att en grundläggande karakterisering är gjord samt att uppgifterna stämmer. Målet med lagstiftningen är att avfall som deponeras ska vara känt i fråga om sammansättning, lakbarhet, egenskaper på lång sikt och allmänna egenskaper i sådan utsträckning att styrning till rätt deponiklass med tillräckligt miljöskydd kan ske. På sikt kommer den nya lagstiftningen ge en ökad säkerhet mot spridning och läckage av föroreningar från deponierna.

Läs mer om deponering och karaktärisering på Naturvårdsverkets webbplats

Blanketter 

Blankett karaktärisering inert och icke-farligt avfall (pdf)
Guide karaktärisering inert och icke-farligt avfall (pdf)
Blankett karaktärisering farligt avfall och specialavfall (pdf)
Guide karaktärisering farligt avfall specialavfall (pdf)

Hjälpte denna information dig? Nej