Matavfall från verksamheter

Har du en verksamhet där det uppkommer en stor mängd matavfall, som till exempel en restaurang, ett stort lunchrum eller en butik? Då har vi en praktisk lösning för hämtning av matavfallet. Samtidigt är du med och bidrar till att matavfallet gör nytta i produktionen av biogas och biogödsel.

Gröna linjen för stora mängder matavfall

Konceptet Gröna linjen innebär att ni sorterar matavfallet i en separat tunna avsedd för matrester. Vi kommer och tömmer tunnan och kör innehållet till biogasproduktion. Driver ni en större matbutik, ett köpcentrum eller en stor restaurang och får en stor mängd matavfall, kan en container vara lämpligare som insamlingskärl.

I Gröna linjen slänger ni enbart matavfall, förpackningar ska i första hand återvinnas. I undantagsfall kan en gurka eller ett salladshuvud kastas i sin plastförpackning. Observera att inga glasförpackningar får slängas här, det skulle förstöra processen.

Vi förser er kontinuerligt med statistik över hur mycket ni kastat.

Gröna Påsen för verksamheter med mindre matavfall

Gröna Påsen kan vara den bästa lösningen för en verksamhet som har lite mindre mängd matrester, som till exempel ett lunchrum eller en mindre restaurang. Matresterna samlas då i gröna påsar (6 liter) eller gröna säckar (60 liter) och läggs i det vanliga kärlet för hushållsavfall. Det är viktigt att du tar kontakt med Tekniska verken innan du startar sortering i gröna påsen. Då ser vi till att ditt matavfall hämtas på en insamlingstur som går till optisk sortering.

Skillnaden mellan Gröna Linjen och Gröna Påsen

De gröna påsarna som läggs i det vanliga kärlet för hushållsavfall sorteras först ut från de övriga hushållssoporna via en sopsorteringsanläggning. Påsarna körs sedan till biogasanläggningen där matavfallet blir biogas och biogödsel. Matavfall som utsorteras i kärl eller container via Gröna Linjen transporteras däremot direkt till biogasanläggningen utan att passera sorteringsanläggningen.

Kontakta oss för att komma igång

Kontakta oss om du har en verksamhet som ska komma igång med att sortera ut matavfall, så att vi kan säkerställa att vi hämtar det på det sätt som passar er verksamhet. 

Kontakta oss för mer information

Tord Adolfsson
Säljare
Avfall och Återvinning
Mikael Ekdahl
Säljare
Kundavdelningen

För att möta de nationella mål som Sveriges riksdag har beslutat gällande återvinning av matavfall samlar vi in matavfall både från privathushåll och verksamheter. Målet är att minst 50 % av Sveriges matavfall ska återvinnas genom biologisk behandling.

Hjälpte denna information dig? Nej