Tillstånd och blanketter

När företag ska lämna avfall krävs det att de kontrollerar att den som ska transportera eller hantera avfallet har de tillstånd som krävs. Här hittar du Tekniska verkens och våra entreprenörers tillstånd i Katrineholm. 

Tillstånd

Tillstånd för transport av avfall SITA (pdf)
Tillstånd för transport av avfall Ragn-Sells (pdf)
Tillstånd för transport av farligt avfall SITA (pdf)
Tillstånd deponering Vika avfallsdeponi (pdf)
Tillstånd för transport av avfall Materialhantering & Logistik i Oxelösund
Tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik Materialhantering & Logistik i Öxelösund 

Avfall som ska deponeras måste först ha genomgått en grundläggande karakterisering (NFS 2004:10). Det är avfallsproducenten som ansvarar för att en grundläggande karakterisering är gjord samt att uppgifterna stämmer. Målet med lagstiftningen är att avfall som deponeras ska vara känt i fråga om sammansättning, lakbarhet, egenskaper på lång sikt och allmänna egenskaper i sådan utsträckning att styrning till rätt deponiklass med tillräckligt miljöskydd kan ske. På sikt kommer den nya lagstiftningen ge en ökad säkerhet mot spridning och läckage av föroreningar från deponierna.

Läs mer om deponering och karaktärisering på Naturvårdsverkets webbplats

Blanketter avfall till deponi

Karakterisering av inert och ickefarligt avfall (pdf)
Guide till blankett: Karakterisering av inert och ickefarligt avfal (pdf)

Hjälpte denna information dig? Nej