Statistik för bättre koll

Statistik

Behöver du statistik till din miljöredovisning så ordnar vi gärna det. Vi har bra system för att hantera statistiken på det avfall vi tar emot.

Statistiken kan du även använda för att ha koll på och för att optimera din avfallshantering.

Kontakta oss för mer information

Kontakta oss på tel 0150-579 52 eller e-post vika@tekniskaverken.se så hjälper vi dig med statistik kring dina avfallstjänster. 

Hjälpte denna information dig? Nej