Metallskrot

Om du har stora mängder metallskrot kan du lämna det oss på Vika avfallsanläggning så får du betalt för det. 

Exempel på material som du får betalt för:

Elmotorer, truckar, traktorer, vagnar, slaghackor, såmaskiner, höpressar, dyngspridare, harvar, svinhus i metall, kranar, potatisplockare, räfsor, skördetröskor, slåttermaskiner, staket, vedklyvar, plogar, rör, cyklar, torkvindor, soptunnor, verktyg, gräsklippare, diskbänkar, kedjor, skruvar, muttrar och annat som är av metall.

Förutsättningar:

  • Du måste lämna minst 300 kg metallskrot.
  • Metallskrotet får väga högst 1 500 kg per enhet och vara fyra meter långt, två meter brett och två meter högt.
  • Det får vara högst 10 % annat material än metall i de enheterna du lämnar.
  • Däck ska inte vara med.
  • Elektronikskrot typ tvättmaskiner, pelarborrmaskiner och annan elektronik m.m. tar vi emot men betalar ingen ersättning för. Det ska då lämnas på separat plats. Kontakta oss för mer information.
  • Taggtråd och annan metalltråd, armering och nät ska vara separerat från annat metallskrot.
  • Elmotorer ska lämnas på en separat plats.
  • Tankar får lämnas om de är rengjorda och det finns saneringsintyg. Det går även att lämna dessa utan saneringsintyg om de är rengjorda och skurna i bitar, max 2 x 2 m.
  • Maskiner måste vara tömda på olja och andra farliga ämnen.

Kontakta oss för mer information

Jan Hock
Säljare
Kundavdelningen
Anders Lindberg
Affärsenhetschef Vika avfallsanläggning
Energi
Hjälpte denna information dig? Nej