Ändra kärlstorlek

Om du har ett kärl som inte är anpassat för ditt hushålls behov kan du välja att ändra ditt abonnemang. Du kan ha ett eller flera kärl.

Våra kärlstorlekar är 190 liter eller 370 liter. Vid byte av kärl tas en kostnad ut.

Se prislista.

Beställning av avfallstjänster

Välj ärende *
Hjälpte denna information dig? Nej