Beställning och felanmälan

Dessa tjänster gäller enbart i Linköping då Tekniska verken tar hand om hushållsavfallet i Linköpings kommun. I Katrineholm är det Sörmland Vatten och Avfall som ansvarar för din sophämtning.