Sökresultat för "Vision"

(6 träffar)
Visar 1-6 av 6 träffar
Relevans / Datum
 • Om energibranschens vision

  Om energibranschens vision Per Everhill I ljuset av sammanslagningen mellan Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme genomförde den nya branschorganisationen branschorganisationen Energiföretagen Sverige under våren ett gediget visionsarbete för branschen. En gemensam vision är absolut nödvändig för att sammanfoga el-och fjärrvärmebranschens
  05 juli 2016
 • Varför denna blogg?

  men minst lika viktigt är att vi levererar miljö-och samhällsnytta. Vår vision är att skapa världens mest resurseffektiva region. Det är något som vi tar beslutsfattare när olika förslag och regelverk gör det svårare för oss att nå vår vision. Vi berättar gärna när vi tycker något är bra, samtidigt som vi inte tvekar
  19 april 2016
 • Framgångsrik svensk miljöteknikexport utreds utan branschmedverkan

  råvara/resurs att dra nytta av. Detta gäller inte minst i ljuset av EU:s vision om en cirkulär ekonomi för ett framtida resurseffektivare samhälle. Genom
  30 september 2016
 • Hur löser vi sopsorteringens gordiska knut?

  kraftvärmeverk. Det är naturligtvis beklagligt och ett problem för oss vars vision är att bygga världens mest resurseffektiva region. Bland annat försämrar
  01 juli 2019
 • Det problematiska hållbarhetsbegreppet

  dessa sammanhang och det är inte en slump att det ingår i Tekniska verkens vision ”Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region”. Avfallseldad kraftvärme
  08 juni 2018
 • The energy system in 2035 – A DSO perspective

  europeiska branschorganisationen för mindre elnätsföretag GEODE att beskriva min vision av energisystemet år 2035 ut ett elnätsperspektiv. Här är resultatet: In
  17 februari 2017

Datum

Innehållstyp