Sökresultat för "Vattenkraftens miljöfond"

(29 träffar)
Visar 1-15 av 29 träffar
Relevans / Datum
 • Vattenkraftens miljöfond blir en av Sveriges största finansiärer av miljönytta

  Vattenkraftens miljöfond blir en av Sveriges största finansiärer av miljönytta Klas Gustafsson, vice vd Svensk vattenkraft har ur ett lokalt miljöperspektiv hög andel oreglerbar kraftproduktion (exempelvis vind- och solkraft). Vattenkraften är en förutsättning för att vi ska klara denna omställning. För att kunna
  05 juli 2017
 • Vattenkraftens miljöfond - Sveriges enskilt största miljöinvestering genom tiderna!

  Vattenkraftens miljöfond - Sveriges enskilt största miljöinvestering genom tiderna! Klas Gustafsson Idag arrangerar Vattenkraftens miljöfond AB ett seminarium seminarium i Almedalen om den svenska vattenkraftens miljöutmaningar. Fonden, som ägs av 8 vattenkraftsföretag är resultatet av många års politiska diskussioner
  05 juli 2018
 • Myndighetsaktivism hotar svensk elektrifiering

  energiöverenskommelsen från 2016 lyfts bibehållen och utvecklad svensk vattenkraft fram som en förutsättning för att stabilisera vårt elsystem. Det är särskilt väderberoende elproduktion. I bred politisk enighet beslutades att den svenska vattenkraften ska miljöanpassas i rimlig avvägning mot förlusten av förnybar elproduktion
  21 maj 2021
 • Vattenmiljö och vattenkraft

  Vattenmiljö och vattenkraft Per Everhill En viktig del av energiöverenskommelsen från 2016 var att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för svensk svensk vattenkraft. Bland annat betonas vattenkraftens roll i det svenska elsystemet, inte minst när det gäller att med bibehållen leveranssäkerhet kunna
  16 november 2017
 • Svensk vattenkraftstrategi hotas av EU

  svenska energipolitiska debatten, men under lång tid var den svenska vattenkraftens vara eller icke vara minst lika omtvistad. På 1960-talet handlade frågan Vindelälven” 1970 som innebar ett stopp på den svenska storskaliga vattenkraftsexpansionen. Det blev också startskottet på ett flera decennier långt skyttegravskrig
  07 december 2020
 • Historisk möjlighet för svensk vattenkraft

  Historisk möjlighet för svensk vattenkraft Klas Gustafsson Energimyndigheten och Havs- och Vattenmyndigheten har lämnat in ett förslag till regeringen regeringen om hur den svenska vattenkraften skulle kunna anpassas till moderna miljökrav samtidigt som förlusten av klimatneutral elproduktion minimeras. Bakgrunden
  19 april 2016
 • Nödvändigt med nya prövningsvillkor för vattenkraften

  Nödvändigt med nya prövningsvillkor för vattenkraften Per Everhill De senaste dagarna har det varit mycket kallt i Sverige vilket tillsammans med januarimörkret utmärkta informationssida ”Kontrollrummet” visar tydligt att det är genom vattenkraftens goda reglerförmåga som vi klarar av att hålla effektbalansen under dagar
  19 april 2016
 • Hoppfullt om vattenkraften i energiöverenskommelsen – nu gäller det att styra upp detaljerna

  Hoppfullt om vattenkraften i energiöverenskommelsen – nu gäller det att styra upp detaljerna Klas Gustafsson I energiöverenskommelsen som presenterades presenterades i juni fick den svenska vattenkraften välförtjänt uppmärksamhet. Det var i och för sig ingen överraskning då det är vårt överlägset mest värdefulla
  06 juli 2016
 • Energi i Almedalen

  år engagerar vi oss ibland annat plastfrågan, biogas, vattenrening och vattenkraft. När det gäller övriga energiseminarier följer här fem heta tips: Söndag borgar för ett professionellt genomförande. Onsdag För två år sedan var vattenkraftsfrågan het i Almedalen samband med Energikommissionens arbete och Energimyndigheten
  28 juni 2017
 • Höga skatter riskerar vårt värdefullaste energislag!

  värdefullaste energislag! Per Everhill Sverige är unikt genom att vattenkraften svarar för ungefär hälften av elproduktionen. Få länder har tillgång tillgång till en så stor andel förnybar och klimateffektiv energikälla. Vattenkraften är det klimatneutrala energislag med bästa reglerförmåga och är därför en
  19 april 2016
 • Hur säkerställer vi tillgången på energi 24/7/365 i framtiden?

  lång tid tagit tillgång på effekt för givet genom vår goda tillgång på vattenkraft och kärnkraft (oavsett vad man i övrigt tycker om den senare som energiform) elkraftproduktion i form av vindkraft. Vi kommer också avveckla delar av vår vattenkraftsproduktion till förmån för lokala miljöåtgärder. Mer förnybar elproduktion
  04 juli 2017
 • Många nyttor med energilager, men ingen ”silver bullet” för svensk effektbalans

  förutsättningar att hantera våra säsongssvängningar genom vår väl utbyggda vattenkraft. Den fungerar redan idag som energilager genom att vatten lagras i dammar senare användning när situationen ändras framåt hösten. Den svenska vattenkraftens lagringsförmåga är idag omkring 34 TWh vilket motsvarar flera miljarder
  28 september 2016
 • Reflektioner inför årets energipolitiska debatt – Energispektrum

  levererat på flera områden. Det tydligaste är sannolikt kärnkraften och vattenkraften som idag utgör omkring 80 % av den svenska elproduktionen, men vars framtid överenskommelsen och idag går vi genom succesiva skattesänkningar mot att vattenkraften får samma fastighetsskatt som övriga anläggningar för förnybar elproduktion
  02 juli 2018
 • Ygemans Elnätsdialog - ett första steg mot ett Saltsjöbadsavtal för svensk elnätsutveckling?

  personligen goda erfarenheter från arbetet med regelverket för den svenska vattenkraftens miljöanpassning som genomfördes i nära samverkan med intressenter som
  28 oktober 2020
 • Dags att bryta kilowattimmans diktatur!

  effekt. Detta missgynnar planerbar förnybar kraftproduktion som exempelvis vattenkraft och kraftvärme. Dessa anläggningar får i de flesta fall inte längre elcertifikat producera el för att det helt enkelt inte är lönsamt. Samtidigt uppvisar vattenkraften svag lönsamhet liksom de flesta andra planerbara kraftslag.  Fortsätter
  28 april 2017

Datum

Innehållstyp