Sökresultat för "Utsläpp"

(46 träffar)
Visar 1-15 av 46 träffar
Relevans / Datum
 • Låt industrin slippa köpa utsläppsrätter för biogas!

  Låt industrin slippa köpa utsläppsrätter för biogas! Per Everhill Det råder idag en bred politisk enighet om biogasens nyttor i det svenska energisystemet naturgas som köps via gasnätet. Naturgasanvändning innebär avsevärt minskade utsläpp av växthusgaser jämfört med kol och olja, men det handlar fortfarande om
  03 oktober 2019
 • Ökade metangasutsläpp gör energiåtervinning allt viktigare

  Ökade metangasutsläpp gör energiåtervinning allt viktigare Per Everhill Den senaste tiden har ökade utsläpp av metangas uppmärksammats av flera forskare klimatpåverkande gas än koldioxid (Mer än 30 gångar så skadlig). De ökade utsläppen är därför mycket oroande nyheter som kommer att påverka våra möjligheter
  20 december 2016
 • Kan miljöskatter ge ökade utsläpp?

  Kan miljöskatter ge ökade utsläpp? Per Everhill När regeringen i våras presenterade vårändringsbudgeten ingick kraftiga skattehöjningar för användning kommer skatten med stor sannolikhet till och med leda till utökade globala utsläpp av växthusgaser. Bild Fram till ungefär 1980 var den svenska kraftvärmen
  23 augusti 2019
 • När priset på utsläppsrätter inte spelar någon roll

  priset på utsläppsrätter inte spelar någon roll Per Everhill Det senaste året har priset på utsläppsrätter inom det europeiska utsläppshandelssystemet EU ETS kraftvärmeverk behöver täcka utsläppen med utsläppsrätter. Hur påverkar då det stigande priset på utsläppsrätter dessa utsläpp? Tyvärr inte alls. Varför?
  21 maj 2021
 • Energiåtervinning av avfall i EU ETS styr inte mot minskade utsläpp

  styr inte mot minskade utsläpp Per Everhill I våras beslutade EU formellt om att reformera de europeiska utsläppshandelssystemet (EU ETS) för perioden Det reviderade direktivet om utsläppshandelssystemet är ett viktigt steg på vägen mot EU:s mål att skära ned utsläppen med minst 40 % senast till år 2030
  21 september 2018
 • NOx-avgift som skatt?

  skatt? Per Everhill Sannolikt ingen bra idé om syftet är minskade utsläpp. Utsläpp av kvävedioxider från förbränning är ett globalt miljöproblem som leder gynnas av minskade utsläpp av kvävedioxider, exempelvis levande sjöar och vattendrag. Därför infördes 1992 en avgift på kväveoxidutsläpp, den så kallade NOx-avgiften
  20 december 2016
 • Direktivförslag riskerar slå undan fötterna för lätta biogasfordon i offentlig verksamhet

  systemgräns, nämligen fordonets avgasrör.  Med krav på högsta tillåtna koldioxidutsläpp på 25 g/km år 2025 och 0 g/km år 2030 innebär det exempelvis att lokalproducerad negativ trots en mindre del lokala utsläpp från fordonens avgasrör. När de gäller användningen av el så sker utsläppen i produktionen istället för vid användningen
  22 december 2017
 • Läkemedelsrening ny utmaning för VA-branschen

  verken Idag, måndag, deltar jag i ett seminarium om problematiken med läkemedelsutsläpp i naturen. Arrangör är läkemedelsföretaget Takeda Pharma och på scen på deltagare fungerar som en bra illustration över utmaningen med läkemedelsutsläpp i naturen. Det kommer nämligen att krävas samverkan mellan en rad olika
  02 juli 2017
 • Bred systemsyn nödvändigt för effektiv miljömärkning

  januari 2020. Enligt förslaget ska information finnas om drivmedlens växthusgasutsläpp över livscykeln, om råvaror och råvarornas ursprungsland. Överlag är sannolikt att hitta en rättvisande metod för att beräkna sammanlagda växthusgasutsläpp eftersom det i princip är omöjligt beräkna exakt utan förenklingar
  31 augusti 2018
 • Sverige behöver mål och styrmedel för resurseffektivitet

  behöver mål och styrmedel för resurseffektivitet Klas Gustafsson Minskade utsläpp av växthusgaser är sedan länge den enskilt viktigaste utgångspunkten för varit en framgångsrik strategi som bland annat lett till att de svenska utsläppen av koldioxid minskat med omkring 25 procent sedan 1990. Samtidigt har den
  22 september 2020
 • Första halvleken

  en stor utsläppsbov Under de senaste tjugo åren har utsläppen i Sverige minskat, däremot har utsläppen av svensk konsumtion som orsakar utsläpp i andra med nästan 50 procent under samma period. I den siffran ingår bland annat utsläpp från transporter, bensin och tillverkning.  Visste du att varje nyproducerad smartphone
  19 juni 2018
 • Tankar om framtidens fordonsflotta

  marknad väljer mellan olika miljöbränslen snarare än mellan fossilt och utsläppsfria alternativ. Det gör att stor möda satsas på konkurrens mellan miljöalternativen styrmedel och regelverk där deras miljöpåverkan endast värderas utifrån de utsläpp de ger från ett fordons avgasrör. Med ett sådant synsätt riskerar vi att
  02 juli 2017
 • Skatten som främjar plasteldning

  Skattens utformning främjar alltså användning av bränslen som ger ökade utsläpp av växthusgaser. Det är precis tvärtemot regeringens syfte med skatten som är att den direkt motverkar styrsignalerna från det europeiska utsläppshandelssystemet EU ETS. Sverige har på eget bevåg valt att inkludera den avfallseldade
  29 oktober 2019
 • Ett 2018 utan nyköp och 7 bra grejer det gav mig

  En känsla av hopplöshet – javisst. Men att oroa sig kommer inte sänka utsläppskurvan. Jag har märkt att det bästa botemedlet mot min egen klimatoro är att fylls prylarna med en historia. 7. Minskade utsläpp Jag har använt mig av tjänsten Svalna för att mäta mina utsläpp och ska man tro den statistiken, som man
  03 januari 2019
 • Det började med en bok

  motsvarar nästan 1,7 ton koldioxidutsläpp! Mestadels var det nya saker men även lite second hand. Målet är att minska både utsläppen och summan i den kategorin
  10 januari 2018

Datum

Innehållstyp