Sökresultat för "Sortering"

(25 träffar)
Visar 1-15 av 25 träffar
Relevans / Datum
 • Hur löser vi sopsorteringens gordiska knut?

  Hur löser vi sopsorteringens gordiska knut? Charlotta Sund Tekniska verken är ett energibolag med ena foten i avfallsbranschen. Det gör oss unika i förhållande är bara några exempel. Ett område som berör alla dessa utmaningar är avfallssortering. Därför arrangerar vi ett särskilt seminarium i Almedalen på detta
  01 juli 2019
 • Inte så nära noll

  till biogas. Kika gärna in på Tekniska verkens sorteringskampanj om du vill lära dig lite mer om sortering och återvinning.
  05 februari 2018
 • Klimatlat

  möglig crème fraiche som har stått längst in i kylen, eller de fallen där sorteringen består av flera moment. Om valet står mellan att kasta i soporna (1 sek) sek) eller ta isär, (få äckelkänslor av mögel) skölja ur och sortera (20 sek) – så väljer jag det första alternativet. Jag är inte direkt ensam. "Det påverkar
  16 februari 2018
 • Diskbänksrealism – hur skapar vi cirkulär ekonomi i praktiken?

  våra kunder skickar till oss många gånger kunde varar betydligt bättre sorterat. Våra egna plockanalyser visar exempelvis att upp emot 40 % av hushållsavfallet ska bli över efter att förpackningar, tidningspapper, batterier med mera sorterats ut, fortfarande utgörs av just sådant material. De kommande avfallsreformerna
  01 juli 2019
 • Skatten som motverkar återvinning

  blivit nya material, men orsaken till detta handlar främst om bristande sortering. Ett typexempel på detta är plastavfall. Som kraftvärmeföretag vill vi avfallsförbränning att påverka denna utveckling? Eftersom avfall där plasten sorterats bort beskattas lika hårt som avfall med plast gynnas inte de aktörer som
  17 september 2019
 • Sverige behöver mål och styrmedel för resurseffektivitet

  kunna öka Idag materialåtervinns lite mer än hälften av det avfall som sorteras ut och omhändertas av återvinningsindustrin. Det beror bland annat på att materialåtervinner avfall. Det skulle främja effektivare insamling, förbättrad sortering, men också mer återbruk. Samtidigt skulle lönsamheten för återvinningsindustrin
  22 september 2020
 • Energiåtervinning av avfall i EU ETS styr inte mot minskade utsläpp

  främst (med undantag av avfall som energiåtervinns på grund av bristande sortering) av restavfall, det vill säga sådant avfall som inte kunnat återvinnas
  21 september 2018
 • Rötkammaren 75 gånger effektivare än soptippen

  Dessa utspel har också fått stor uppmärksamhet i media. Istället för att sortera ut avfall som sedan energiåtervinns i form av värme, el och biogas föreslår avfallet separerats först från brännbara fraktioner genom att hushållen sorterar ut matavfall separat. I den forskning som deponiförespråkarna hänvisar
  19 april 2016
 • Skatten som främjar plasteldning

  detta område, exempelvis Stockholm Exergis satsning på avancerade sorteringsanläggningar eller Tekniska verkens återbrukshallar. I detta sammanhang känns
  29 oktober 2019
 • Avfall ska energiåtervinnas så resurseffektivt som möjligt

  energiåtervinnas så resurseffektivt som möjligt Per Everhill Vi är duktiga på att sopsortera i Sverige. Sverige ligger tillsammans med Tyskland, Belgien och Slovenien utsorterat avfall där norrmännen nästan är lika duktiga som oss på att sortera och materialåtervinna sitt avfall. När det gäller transporternas negativa
  19 april 2016
 • Det kom ett mail från Indien…

  säga sådant avfall där de fraktioner som kan återvinnas på andra sätt sorterats ut. Det är faktiskt så att det importerade avfallet ofta är av en högre högre kvalité än svensk avfall då det i många fall är bättre sorterat. Genom en affärsmodell baserad på principen ”polluters-pay” skapas nämligen tydliga ekonomiska
  30 januari 2017
 • Vi vill inte energiåtervinna plast!

  kan materialåtervinnas effektivt. Det kan handla om förpackningar som sorterats fel i hushållsavfallet, använda hygienprodukter eller svårseparerat avfall mängden plast som energiåtervinns. Exempelvis ställer vi hårda krav på sorteringen av det avfall vi energiåtervinner och samarbetar också med olika aktörer
  31 mars 2017
 • Svensk avfallsimport minskar utländsk deponering

  om avfall där de fraktioner som kan återvinnas effektivt på andra sätt sorterats ut. Resterna går till Sverige där de blir el och fjärrvärme.  På så viss
  18 oktober 2016
 • När priset på utsläppsrätter inte spelar någon roll

  hushållsavfallet där 100 % går till energiåtervinning). När det gäller den plast som sorteras ut och går till materialåtervinning (till exempel på återvinningsstationer) fjärrvärme. Det utländska avfallet som förbränns i Sverige är extremt välsorterat. Avfallslämnarna vill ju inte betala för att energiåtervinna något skulle
  21 maj 2021
 • Viktigare minska tillförsel av avfall än att beskatta enskilda återvinningsmetoder

  återvinningsindustri som klarar av att materialåtervinna mer än hälften av det sorterade avfallet den tar hand om. Restavfallet, det vill säga det avfall som inte
  29 november 2017

Datum

Innehållstyp