Sökresultat för "Solel"

(15 träffar)
Visar 1-15 av 15 träffar
Relevans / Datum
 • Mikroproduktion av solel – bra kan bli bättre!

  Mikroproduktion av solel – bra kan bli bättre! Per Everhill I veckan uppmärksammades den kraftiga ökningen av solenergi i Sverige. Detta är naturligtvis särskilt roligt att konstatera att Linköping är överlägset bäst när det gäller solel som tilldelats elcertifikat. Solelsproducenter i Linköping har tilldelats
  19 april 2016
 • Varför är Linköping bäst i landet på solel?

  Varför är Linköping bäst i landet på solel? Nils Hillerbrand I våras uppmärksammades den kraftiga ökningen av solenergi i Sverige. För Tekniska verken elcertifikat som i Stockholm. Varför har då just Linköping blivit bäst i landet på solel? Det beror sannolikt på flera olika samverkande faktorer. I Linköping tas
  05 juli 2016
 • Gärna solel - men i rättvis konkurrens med andra klimatinvesteringar

  Gärna solel - men i rättvis konkurrens med andra klimatinvesteringar Per Everhill Förra veckan spreds nyheten om att den amerikanska delstaten Kalifornien naturgaseldade kraftverk som skulle trängas ut från elmarknaden på grund av solelens obefintliga produktionskostnader med stor klimatnytta som följd. (Det ger
  17 maj 2018
 • Avskaffad 255 kW-gräns för solel ökar risken för effektbrist

  Avskaffad 255 kW-gräns för solel ökar risken för effektbrist Per Everhill Den senaste tiden har allt fler röster höjt för att ta bort 255 kW-gränsen eller verksamhet. Det blir också lönsammare att använda elbaserad kyla från solel framför förnybar fjärrkyla. Inte minst driver en elskatt på 35,3 öre/kWh
  24 augusti 2020
 • Solelsstrategin ur elnätssynvinkel

  Sverige som har mest installerad effekt solel. Samma undersökning visade att Katrineholm är den kommun som har mest solel per capita. Vårt engagemang har gett gett oss god kunskap om hur solels­producenter påverkar elnätsföretagen och hur vi kan samarbeta för att främja utbyggnaden av småskalig förnybar energiproduktion
  11 januari 2017
 • Solelsboomens elnätspåverkan – energiomställningens ”dolda” kostnad

  och öster. Smakar det så kostar det brukar det emellertid heta, och svensk solel åtnjuter idag kraftiga subventioner från staten i form av bland annat investeringsbidrag investeringsbidrag och skatteavdrag för mikroproducenters inmatning av solel på elnätet. Stödet till solelen är ett politiskt ställningstagande och dess kostnader har
  11 augusti 2020
 • Otydligt kring elnätsföretagens legala möjligheter att lagra energi

  strömavbrott. Är det då ok att äga ett energilager, ladda det med egenproducerad solel och sedan använda det för att öka elkvalitén? Är det ok om samma företag
  28 september 2016
 • Om vikten av teknikneutrala styrmedel

  särskild elbusspremie och sedan flera år finns särskilda bidrag för just solel. Flera av dessa styrmedel gör definitivt nytta och driver marknaden åt rätt
  28 april 2017
 • Vi behöver ett styrmedel som främjar planerbar elproduktion

  elproduktion i form av vindkraft tillsammans med en i sammanhanget symbolisk gnutta solel. När det gäller tillkommande planerbar elproduktion som exempelvis effekthöjningar
  06 september 2019
 • Vilka är energibranschens viktigaste frågor?

  kommer bli en allt mer aktiv del av marknaden. De börjar producera sin egen solel, ladda elbilar och lagra energi. Än så länge sker det i liten skala, men
  30 juni 2019
 • Ladda hemma-stödet riskerar att bli ett slag i luften!

  genom det egna elabonnemanget. I många fall kan elbilen laddas med egen solel. Hemmaladdning är också betydligt bekvämare för elbilsägaren än publik laddning
  30 januari 2018
 • Felaktig användning av ”grön el” är ett hinder för energieffektivisering

  det synsättet kan ett företag som köpt ursprungsgarantier för exempelvis solel med gott samvete köra sin produktion för fullt en mörk kall vinterdag när
  28 maj 2018
 • Negativa elpriser för första gången i Sverige

  Det gäller också en del andra stöd, som till exempel skatteavdraget för solel. Villkora helt enkelt dessa stödsystem med att elpriset måste vara positivt
  10 februari 2020
 • Brittisk kapacitetsmarknad möjlig lösning för det svenska elsystemet?

  teknik som elbilar, datahallar, fossilfritt stål, storskalig vindkraft och solel låg ännu långt fram i tiden.  I det läge som rådde var det rationellt med
  18 november 2020
 • Energilager för mindre aktörer i Sverige

  leveransförmåga. Tanken är att elproducenterna, exempelvis mikroproducenter av solel ska lagra sitt överskott och använda det själva när deras egna anläggningar
  12 februari 2018

Datum

Innehållstyp