Sökresultat för "Solceller"

(10 träffar)
Visar 1-10 av 10 träffar
Relevans / Datum
 • Varför är Linköping bäst i landet på solel?

  men utvecklingen går definitivt i rätt riktning. År 2015 svarade el från solceller för 0,12 % av elbehovet i Linköping Genomsnittet för Sverige var 0,06 % säljer solceller och andra bygger egna stora anläggning för att tjäna pengar på att sälja elen på marknaden. Vi har visserligen satt upp solceller på några
  05 juli 2016
 • Gärna solel - men i rättvis konkurrens med andra klimatinvesteringar

  konkurrerande teknik. Det kapital som nu kommer att gå till investeringar i solceller lyfts nu bort från marknaden för alternativ miljöteknik för nya hus. Det resurs och när staten pekar med hela handen och kräver investeringar i solceller blir det mindre över till annat. Minskad konkurrens minskar också incitamenten
  17 maj 2018
 • Solelsboomens elnätspåverkan – energiomställningens ”dolda” kostnad

   Tekniken för solceller har utvecklats avsevärt samtidigt som investeringskostnaden minskat kraftigt. Dessutom är marknaden för solceller idag väl etablerad
  11 augusti 2020
 • Energilager för mindre aktörer i Sverige

  Ericsson har tillsammans med Fortum ett spännande projekt på detta område. Solceller Modern batteriteknik möjliggör också verksamhet ”off-grid” med en helt helt annan komfortnivå än vad som tidigare var möjligt. Med solceller och batterier är det idag möjligt att billigt elektrifiera sommarstugor utan att behöva
  12 februari 2018
 • Solelsstrategin ur elnätssynvinkel

  elinstallatör innebär att vi alltid engageras i alla installationer av solceller som sker i våra nät. I oktober presenterade Energimyndigheten på uppdrag
  11 januari 2017
 • Om vikten av teknikneutrala styrmedel

  skulle vara helt elektrifierade idag? Även om dagens teknik för exempelvis solceller, elbilar och liknande verkar och dessutom sannolikt är rätt väg framåt
  28 april 2017
 • Egenproducerad energi är ingen ursäkt för tunna väggar

  sämre klimatskal (väggtjocklek, isolering med mera) om du installerar solceller eller en bergvärmepump, än om du köper energin utifrån, exempelvis från
  30 september 2019
 • Mikroproduktion av solel – bra kan bli bättre!

  framtiden ska kunna ge ett verkligt bidrag till det svenska elsystemet. Solceller, Mikroproduktion, El, Solel
  19 april 2016
 • Tekniska verkens inspel till elektrifieringsstrategin

  elnätet på alla nivåer. Vi märker det inte minst lokal när det gäller solceller i enskilda villaområden. Den balansen behöver förbättras genom utbyggda
  17 februari 2021
 • Avskaffad 255 kW-gräns för solel ökar risken för effektbrist

  eller biopanna. Visserligen blir det endast en besparing sommartid då solcellerna levererar, men det finns ändå en del pengar att spara på exempelvis varmvatten
  24 augusti 2020

Datum

Innehållstyp