Sökresultat för "Smarta städer"

(55 träffar)
Visar 1-15 av 55 träffar
Relevans / Datum
 • Energiföretagens roll i den smarta staden

  i den smarta staden Klas Gustafsson, vice vd Tekniska verken I dag, måndag, deltar jag i ett seminarium i Almedalen om framtidens smarta städer. Arrangör diskutera vad smarta städer är och vilka utmaningar som finns på området. I Linköping har vi färska erfarenheter av att bygga smart genom vår nya stadsdel Vallastaden
  02 juli 2017
 • Svensk elnätsreglering måste främja nya smarta affärsmodeller

  Svensk elnätsreglering måste främja nya smarta affärsmodeller Lovisa Fricot Norén De svenska elnäten står inför omfattande förändringar. Från att ha elnätet över tiden. Därtill kommer introduktionen av ny teknik som allt smartare elmätare och en generell digitalisering av hela verksamheten. Bild 1 Det
  22 november 2017
 • Inga smarta elnät utan forskning och utveckling

  Inga smarta elnät utan forskning och utveckling Per Everhill De senaste åren har den svenska intäktsregleringen för elnätsverksamhet varit flitigt omdebatterad Däremot saknas möjligheter att ta betalt för exempelvis utveckling av nya smarta mätarfunktioner som gynnar energieffektivisering, digitaliserad störningsinformation
  19 april 2016
 • Låt elskatten styra mot smartare elanvändning

  Låt elskatten styra mot smartare elanvändning Per Everhill Smarta elnät är ett återkommande ”Buzzword” som ofta lyfts fram som svaret på många av de kraft i energisystemet, exempelvis sol-och vindkraft. Genom att använda smart teknik är det möjligt att i allt högre grad anpassa vår elanvändning till
  19 april 2016
 • Kapacitetslösningen i storstäderna visar på behovet av en ny elmarknadsdesign

  Kapacitetslösningen i storstäderna visar på behovet av en ny elmarknadsdesign Per Everhill Även om detaljerna kring den nyligen presenterade kapacitetslösningen vara på sin plats att konstatera att det akuta kapacitetsproblemet i våra storstäder främst beror på vårens kraftiga höjningar av energi-och koldioxidskatten
  04 november 2019
 • Regionala energibolag – tillsammans Sveriges största energiaktör!

  1900-talet. Det skedde nämligen ”underifrån”, genom att invånarna i byar och städer gick samman för att bygga elnät och koppla ihop dem med närliggande kraftproduktion andra mycket mer långsiktiga mål som att uppgradera vårt energisystem med smarta nät, öka vår andel förnyelsebar energi och hjälpa våra kunder att spara
  03 juli 2017
 • Elnäten och digitaliseringsutmaningen

  i elnätet. Efterhand har våra driftsystem utvecklats och kan idag en rad smarta konster som exempelvis automatisk beräkning av brottställen på elnätet eller elmätare mekaniska och lästes av manuellt en gång per år! Genom införandet av smarta elmätare kan processen nu ske automatiskt vilket spar både miljö och ekonomi
  02 juli 2017
 • Framtidens laddinfrastruktur för elfordon

  Italien där bilar står parkerade i långa rader längs gatorna, även i mindre städer. En fördel med vår goda tillgång på garage är att vi där har tillgång till Sverige eftersom avstånden, särskilt i norra delen av landet, är långa mellan städer och samhällen. För långresor med elbil hjälper de långsamma laddstolparna
  19 april 2016
 • Kan miljöskatter ge ökade utsläpp?

  olja och kol. Det märktes bland annat på fönsterblecken i många svenska städer där det alltid fanns ett tunt finfördelat lager svarta dammpartiklar från nedlagd kraftvärme stora konsekvenser för effektsituationen i många av våra städer vilket fått stor uppmärksamhet i media på senare tid. Men att använda mindre
  23 augusti 2019
 • Klimathotet mot vattenförsörjningen

  att effektivare använda det vatten vi har. Det kan handla om att planera städer så att vi bättre kan använda dagvatten för bevattning eller tillvaratagande viktigt att vi inte missar dessa frågor när vi planerar exploatering av nya stadsdelar eller ombyggnad av gamla. Vi måste också främja vattensparande teknik
  03 juli 2017
 • Vilka är energibranschens viktigaste frågor?

  investering på flera miljarder bara i Sverige. Jag är övertygad om att de smarta mätarna kommer innebära nya spännande affärsmodeller och tjänster, exempelvis går snabbt. Här är utmaningen att integrera kundernas elproduktion på ett smart sätt i våra affärsmodeller så vi inte går mot en ”off-grid-utveckling”. När
  30 juni 2019
 • Biogas ur försörjningssynpunkt

  arbetstillfällen är den förhållandevis okänslig för externa störningar. I flera svenska städer går den lokala busstrafiken i huvudsak på biogas som producerats i regionen
  13 februari 2017
 • Lokal elbrist har flera lösningar

  bara ett kraftslag som i stor skala kan leverera planerbar effekt i våra städer och det är kraftvärmen.  Kraftvärmen ger dessutom dubbel nytta genom att
  02 mars 2020
 • Det började med en bok

  klimatkatastrofer – det är svårt att INTE bli påverkad. Jag har redan gjort några klimatsmarta val. Jag och min sambo äger ingen bil, vi är med i bilpool, åker kollektivt
  10 januari 2018
 • Gärna solel - men i rättvis konkurrens med andra klimatinvesteringar

  att reflexmässigt applådera initiativet, men är det egentligen så särskilt smart? Problemet med att lagstifta om krav på viss teknik är att det alltid får ett teknikneutralt sätt ger incitament för såväl energieffektivare hus som smarta energilösningar. Med Kaliforniens goda förutsättningar för solel är det
  17 maj 2018

Datum

Innehållstyp