Sökresultat för "Smarta elnät"

(70 träffar)
Visar 1-15 av 70 träffar
Relevans / Datum
 • Inga smarta elnät utan forskning och utveckling

  Inga smarta elnät utan forskning och utveckling Per Everhill De senaste åren har den svenska intäktsregleringen för elnätsverksamhet varit flitigt omdebatterad Däremot saknas möjligheter att ta betalt för exempelvis utveckling av nya smarta mätarfunktioner som gynnar energieffektivisering, digitaliserad störningsinformation
  19 april 2016
 • Svensk elnätsreglering måste främja nya smarta affärsmodeller

  Svensk elnätsreglering måste främja nya smarta affärsmodeller Lovisa Fricot Norén De svenska elnäten står inför omfattande förändringar. Från att ha förändrar deras behov av kapacitet i elnätet över tiden. Därtill kommer introduktionen av ny teknik som allt smartare elmätare och en generell digitalisering
  22 november 2017
 • Energiföretagens roll i den smarta staden

  roll i den smarta staden Klas Gustafsson, vice vd Tekniska verken I dag, måndag, deltar jag i ett seminarium i Almedalen om framtidens smarta städer. Arrangör att diskutera vad smarta städer är och vilka utmaningar som finns på området. I Linköping har vi färska erfarenheter av att bygga smart genom vår nya stadsdel
  02 juli 2017
 • Låt elskatten styra mot smartare elanvändning

  Låt elskatten styra mot smartare elanvändning Per Everhill Smarta elnät är ett återkommande ”Buzzword” som ofta lyfts fram som svaret på många av de kraft i energisystemet, exempelvis sol-och vindkraft. Genom att använda smart teknik är det möjligt att i allt högre grad anpassa vår elanvändning till
  19 april 2016
 • Elnäten och digitaliseringsutmaningen

  Elnäten och digitaliseringsutmaningen Lovisa Fricot Norén Ingen kan väl ha undgått att digitalisering varit ett ”buzzword” i energibranschen de senaste som menas med begreppet. I debatten framstår det ofta som om de svenska elnäten fortfarande är en övervintrad analog verksamhet, beroende av papper och
  02 juli 2017
 • Energispektrum: Hur kan vi öka investeringarna i elnäten?

  Energispektrum: Hur kan vi öka investeringarna i elnäten? Lovisa Fricot Norén Idag arrangerar energibranschen sin årliga energipolitiska debatt ”Energispektrum” vi kan öka investeringarna i elnäten. Bakgrunden är naturligtvis den senaste tidens uppmärksammade kapacitetsbrist i elnäten som nu tydligt visar sig i storstadsområdena
  01 juli 2019
 • Elnätet är energibranschens Uber!

  Elnätet är energibranschens Uber! Per Everhill Ingen kan väl ha undgått hur företag som Uber och Airbnb revolutionerar sina respektive branscher med utbyggd plattform som erbjuder just det som Uber gör. Jag pratar om våra elnät som gör det möjligt för vem som helst att förhållandevis enkelt bli en aktör
  19 april 2016
 • Elnätens regleringsmodell motverkar nödvändiga säkerhetssatsningar

  Elnätens regleringsmodell motverkar nödvändiga säkerhetssatsningar Per Everhill I mitten av oktober presenterade regeringen sin proposition för totalförsvarets intresset för frågan ökad markant de senaste åren. När det gäller de svenska elnätens säkerhetsarbete finns det tyvärr regulatoriska hinder som direkt motverkar
  13 november 2020
 • Historiska kostnader främjar inte effektiva elnät

  Historiska kostnader främjar inte effektiva elnät Per Everhill I Sverige, precis som i resten av världen, är eldistribution en reglerad monopolverksamhet verksamheten i ett visst geografiskt område. Att på en fri marknad bygga parallella elnät skulle vara oerhört dyrt för såväl elnätsägarna som kunderna. I Sverige
  19 april 2016
 • Otydligt kring elnätsföretagens legala möjligheter att lagra energi

  populärt kallas smarta elnät. Energilager (ofta pratas det i dessa sammanhang om batterilager) kan göra nytta på flera sätt i elnätet. De kan användas Energilager kan också bidra till att minska behovet av investeringar i elnätet, exempelvis genom att det gör det möjligt för kunden att klara sig på en
  28 september 2016
 • Vilka är energibranschens viktigaste frågor?

  investering på flera miljarder bara i Sverige. Jag är övertygad om att de smarta mätarna kommer innebära nya spännande affärsmodeller och tjänster, exempelvis våra samhällsviktiga anläggningar och infrastruktur där cyberattacken mot elnätet i Ukraina 2015 är ett varnande exempel på hur illa det kan gå. På detta
  30 juni 2019
 • Hur skapas incitament för effektiv elnätsverksamhet?

  främst inriktad mot effektiv fysisk förvaltning av elnätet. I ljuset av utvecklingen mot allt smartare elnät går det att skönja en utveckling där andra, mer kan elnätsföretagen i en sådan situation mycket väl välja att förstärka elnätet till sommarstugeområdet i syftet att komma bättre ut i regleringsmodellen
  07 september 2018
 • Möjligheter och utmaningar med ny elnätsreglering

  regelverk främjar nämligen genom sin konstruktion främst investeringar i nya elnät framför så kallade påverkbara kostnader (dit exempelvis underhållskostnader kostnader för att lösa en specifik uppgift. Istället för att förstärka elnätet i ett visst område kanske behovet kan lösas genom att köpa efterfrågeflexibilitet
  27 april 2020
 • Lika marknadsvillkor för alla energibolag oavsett ägare

  elektrifiering, effektiv energiåtervinning av avfall och utbyggnaden av smarta elnät. I Sverige ägs en betydande del av energiföretagen av kommuner. Dessa
  19 april 2016
 • Energisystem 2.0 - Fördel för de regionala energibolagen!

  allvarligt försämra våra möjligheter att modernisera elnätet och följa med i utvecklingen kring smarta elnät. Detta trots att de i huvudsak är de stora nationella vi gärna mer om hur vi ser på vår roll i framtidens energisystem! elnät, smarta elnät, Almedalen
  02 juli 2018

Datum

Innehållstyp