Sökresultat för "Resurseffektivt"

(35 träffar)
Visar 1-15 av 35 träffar
Relevans / Datum
 • Elektrifiera resurseffektivt!

  Elektrifiera resurseffektivt! Per Everhill I höstas påbörjade regeringen arbetet med att ta fram en nationell strategi för elektrifiering. I flera samhällssektorer
  18 januari 2021
 • Avfall ska energiåtervinnas så resurseffektivt som möjligt

  Avfall ska energiåtervinnas så resurseffektivt som möjligt Per Everhill Vi är duktiga på att sopsortera i Sverige. Sverige ligger tillsammans med Tyskland kraftvärmen stor miljönytta samtidigt som vi kan värma upp våra hus på ett resurseffektivt sätt. Det är självklart viktigt att öka andelen avfall kan materialåtervinnas
  19 april 2016
 • Rätt primärenergifaktorer nödvändigt för resurseffektivt byggande

  Rätt primärenergifaktorer nödvändigt för resurseffektivt byggande Johan Lundén I ett tidigare blogginlägg berättade vi hur Boverkets nya förslag till gynnar elbaserad uppvärmning, exempelvis värmepumpar framför storskaliga resurseffektiva energilösningar som fjärrvärme. Ett sätt att mildra problematiken med
  03 mars 2017
 • Det problematiska hållbarhetsbegreppet

  viktiga är att sträva efter att köpa produkter och tjänster som är så resurseffektiva som möjligt ur klimat- och miljösynpunkt i jämförelse med alternativen att det ingår i Tekniska verkens vision ”Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region”. Avfallseldad kraftvärme eller biogas är inte hållbart om man
  08 juni 2018
 • Lika marknadsvillkor för alla energibolag oavsett ägare

  Energibranschens medverkan är en absolut förutsättning för omställningen till ett resurseffektivt energisystem. I EU:s energieffektiviseringsdirektiv från 2014 betonas
  19 april 2016
 • Om energibranschens vision

  innebär det bland annat att vi ska sträva efter att använda energi så resurseffektivt som möjligt. Om vi använder rätt energi på rätt plats så får vi på samhällsnivå restprodukter (avfall, t.ex. från skogsindustrin) och är därmed oerhört resurseffektivt. Värme är också ett ganska simpelt energislag med få användningsområden
  05 juli 2016
 • Tekniska verken fasar ut fossil kol och olja

  skapar vilket ligger helt i linje med vår ambition att bli världens mest resurseffektiva region. Satsningen på bioolja är särskilt spännande då det i Sverige energiförsörjningen i Linköping under lång tid framöver. fossilfritt, kol, olja, resurseffektivt, energiåtervinning
  15 december 2017
 • Klimathotet mot vattenförsörjningen

  mildra konsekvenserna av vattenbrist och använda det vatten vi har mer resurseffektivt. I juni annonserade regeringen en satsning på 200 miljoner i höstbudgeten
  03 juli 2017
 • Sverige behöver mål och styrmedel för resurseffektivitet

  utsläppen av metangas från våra deponier blev hela vårt samhälle mer resurseffektivt. Vi kommer behöva energiåtervinning även i framtiden, exempelvis för
  22 september 2020
 • Alla icke-fossila bränslen behövs för en fossilfri fordonsflotta

  politiken verkar för att produktionen av miljöbränslen optimeras på ett resurseffektivt sätt. Ett exempel skulle kunna vara att lokalt främja lokalproducerade
  04 juli 2016
 • Digitalisering skapar hållbarhet, men hur skapar vi hållbar digitalisering?

  effektiva små. Vi måste emellertid ställa oss frågan om hur hållbart och resurseffektivt molnet är? Internet kräver redan idag några procent av vår planers elanvändning
  01 juli 2019
 • Behovet av en nationell biogasstrategi

  Produktionen av biogas gör det möjligt för våra kommuner att på ett resurseffektivt sätt klara sina åtaganden avseende separat insamling av matavfall. Biogasproduktion
  04 juli 2016
 • Dags att betala för biogasens samhällsnytta!

  är förnybar, samtidigt som hela samhällets strävar efter att bli mer resurseffektivt och minska vårt uttag av jungfruliga råvaror från naturen. Biogas tillverkad
  04 juli 2017
 • Låt biogasen bli en del av samhällets krisberedskap!

  matavfall eller restprodukter från livsmedelsindustrin, vilket är mycket resurseffektivt. Under andra världskriget stängdes den svenska importen av många råvaror
  03 juli 2017
 • Boverkets nya byggregler: På tvären mot såväl Energikommissionen som Miljömålsberedningen

  energiproduktion inom eller i en byggnads närhet som är betydligt mindre resurseffektiv än storskaliga kollektiva energilösningar. Exempelvis kommer två byggnader för fastighetsägare att investera i egen energiproduktion trots att resurseffektiv och klimatvänlig sådan kan finnas tillgänglig ”utanför tomtgränsen”
  01 mars 2017

Datum

Innehållstyp