Sökresultat för "Resurseffektivt"

(34 träffar)
Visar 1-15 av 34 träffar
Relevans / Datum
 • Elektrifiera resurseffektivt!

  Elektrifiera resurseffektivt! Per Everhill I höstas påbörjade regeringen arbetet med att ta fram en nationell strategi för elektrifiering. I flera samhällssektorer
  18 januari 2021
 • Rätt primärenergifaktorer nödvändigt för resurseffektivt byggande

  Rätt primärenergifaktorer nödvändigt för resurseffektivt byggande Johan Lundén I ett tidigare blogginlägg berättade vi hur Boverkets nya förslag till gynnar elbaserad uppvärmning, exempelvis värmepumpar framför storskaliga resurseffektiva energilösningar som fjärrvärme. Ett sätt att mildra problematiken med
  03 mars 2017
 • Avfall ska energiåtervinnas så resurseffektivt som möjligt

  Avfall ska energiåtervinnas så resurseffektivt som möjligt Per Everhill Vi är duktiga på att sopsortera i Sverige. Sverige ligger tillsammans med Tyskland kraftvärmen stor miljönytta samtidigt som vi kan värma upp våra hus på ett resurseffektivt sätt. Det är självklart viktigt att öka andelen avfall kan materialåtervinnas
  19 april 2016
 • Tekniska verken fasar ut fossil kol och olja

  skapar vilket ligger helt i linje med vår ambition att bli världens mest resurseffektiva region. Satsningen på bioolja är särskilt spännande då det i Sverige energiförsörjningen i Linköping under lång tid framöver. fossilfritt, kol, olja, resurseffektivt, energiåtervinning
  15 december 2017
 • Lika marknadsvillkor för alla energibolag oavsett ägare

  Energibranschens medverkan är en absolut förutsättning för omställningen till ett resurseffektivt energisystem. I EU:s energieffektiviseringsdirektiv från 2014 betonas
  19 april 2016
 • Det problematiska hållbarhetsbegreppet

  viktiga är att sträva efter att köpa produkter och tjänster som är så resurseffektiva som möjligt ur klimat- och miljösynpunkt i jämförelse med alternativen att det ingår i Tekniska verkens vision ”Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region”. Avfallseldad kraftvärme eller biogas är inte hållbart om man
  08 juni 2018
 • Klimathotet mot vattenförsörjningen

  mildra konsekvenserna av vattenbrist och använda det vatten vi har mer resurseffektivt. I juni annonserade regeringen en satsning på 200 miljoner i höstbudgeten
  03 juli 2017
 • Om energibranschens vision

  innebär det bland annat att vi ska sträva efter att använda energi så resurseffektivt som möjligt. Om vi använder rätt energi på rätt plats så får vi på samhällsnivå restprodukter (avfall, t.ex. från skogsindustrin) och är därmed oerhört resurseffektivt. Värme är också ett ganska simpelt energislag med få användningsområden
  05 juli 2016
 • Boverkets nya byggregler: På tvären mot såväl Energikommissionen som Miljömålsberedningen

  energiproduktion inom eller i en byggnads närhet som är betydligt mindre resurseffektiv än storskaliga kollektiva energilösningar. Exempelvis kommer två byggnader för fastighetsägare att investera i egen energiproduktion trots att resurseffektiv och klimatvänlig sådan kan finnas tillgänglig ”utanför tomtgränsen”
  01 mars 2017
 • Sverige behöver mål och styrmedel för resurseffektivitet

  utsläppen av metangas från våra deponier blev hela vårt samhälle mer resurseffektivt. Vi kommer behöva energiåtervinning även i framtiden, exempelvis för
  22 september 2020
 • Alla icke-fossila bränslen behövs för en fossilfri fordonsflotta

  politiken verkar för att produktionen av miljöbränslen optimeras på ett resurseffektivt sätt. Ett exempel skulle kunna vara att lokalt främja lokalproducerade
  04 juli 2016
 • Varför denna blogg?

  levererar miljö-och samhällsnytta. Vår vision är att skapa världens mest resurseffektiva region. Det är något som vi tar på största allvar och som kräver långsiktiga brister. Vi kommer också presentera egna idéer för hur vi kan få ett resurseffektivare samhälle. På bloggen kommer du bland annat kunna läsa om vår strävan
  19 april 2016
 • Elen och klimatet

  energislag klarar av att värma upp saker eller flytta på dem. I ett resurseffektivt samhälle bör vi i första hand använda dessa energislag för sådana uppgifter
  25 november 2016
 • Behovet av en nationell biogasstrategi

  Produktionen av biogas gör det möjligt för våra kommuner att på ett resurseffektivt sätt klara sina åtaganden avseende separat insamling av matavfall. Biogasproduktion
  04 juli 2016
 • Digitalisering skapar hållbarhet, men hur skapar vi hållbar digitalisering?

  effektiva små. Vi måste emellertid ställa oss frågan om hur hållbart och resurseffektivt molnet är? Internet kräver redan idag några procent av vår planers elanvändning
  01 juli 2019

Datum

Innehållstyp