Sökresultat för "Regional energibolag"

(22 träffar)
Visar 1-15 av 22 träffar
Relevans / Datum
 • Regionala energibolag – tillsammans Sveriges största energiaktör!

  Regionala energibolag – tillsammans Sveriges största energiaktör! Per Everhill, ansvarig Public Affairs Tekniska verken I dag träffas företrädare för nätverket Regional Energi i Almedalen för att tillsammans med en rad företrädare för olika energi- och miljöintressen diskutera de regionala kommunägda
  03 juli 2017
 • Energisystem 2.0 - Fördel för de regionala energibolagen!

  Energisystem 2.0 - Fördel för de regionala energibolagen! Per Everhill Energisystemets pågående omställningar har varit föremål för många diskussioner Som av en händelse passar denna utveckling väldigt väl för de kommunägda regionala och lokala energiföretagen. Dessa har sedan lång tid en tradition av samverkan
  02 juli 2018
 • Lika marknadsvillkor för alla energibolag oavsett ägare

  Lika marknadsvillkor för alla energibolag oavsett ägare Per Everhill Energibranschens medverkan är en absolut förutsättning för omställningen till ett traditionell energiverksamhet. Detta leder på sikt till att kommunägda energibolag inte kan utvecklas i samma takt som övriga aktörer på marknaden. Vidare
  19 april 2016
 • Småskaliga ångmaskiner löser inte Sveriges energiutmaningar

  ångmaskinerna som Per lyfter fram är att de skulle minska beroendet av energibolagen. Vi ser mycket positivt på en utveckling där våra kunder börjar producera beroende mellan alla energimarknadens aktörer, oavsett om det handlar om energibolag eller kunder som producerar sin egen el. Om varje enskild aktör endast
  06 september 2016
 • Myndighetsaktivism hotar svensk elektrifiering

  elproduktion och andra samhällsintressen görs av de regionala Vattenmyndigheterna. Med rätt att besluta om regionala förvaltningsplaner, miljökvalitetsnormer och bland annat innebär att stora delar av det arbete som idag utförs av de regionala vattenmyndigheterna flyttas över till Havs- och Vattenmyndigheten. Det
  21 maj 2021
 • Energiföretagens roll i den smarta staden

  byggherrar, akademin, kommunen och en rad andra lokala intressen. Som energibolag blir vi involverade i så gott som alla projekt i en ny stadsdel. Det beror Transporternas framtid i den smarta staden är en annan viktig fråga där energibolagen spelar en viktig roll. Elbilen är nu på väg mot sitt stora genombrott
  02 juli 2017
 • Kraft-och fjärrvärmen = 10 GW = > kärnkraften

  den eleffekt som behövs. En sådan strategi behöver sedan brytas ner i regionala och lokala strategier. Ett viktigt inriktningsbeslut i en sådan strategi Kraftnäts prognoser är det bråttom. Om vi drabbas av återkommande nationell, regional och/eller lokal effektbrist de närmaste åren kommer konsekvenserna för
  30 juni 2020
 • Välkommen utredning om stödtjänster

  det finns uppenbara kapacitetsbrister i elnäten på såväl nationell som regional och lokal nivå. Det finns flera lösningar på utmaningarna Elnätet måste
  13 november 2020
 • Vattenmiljö och vattenkraft

  anledning till detta är att svensk vattenförvaltning idag i huvudsak är regional vilket innebär en avsevärd risk för suboptimerade beslut på området. En övergripande ansvaret läggs på en nationell myndighet. Med dagens fem fristående regionala vattenmyndigheter är risken för suboptimerade beslut uppenbar. Vidare behöver
  16 november 2017
 • Ygemans Elnätsdialog - ett första steg mot ett Saltsjöbadsavtal för svensk elnätsutveckling?

  med bästa tillgängliga teknik och affärsmodeller säkerställer nationell, regional och lokal effektbalans? Jag tror det senare. Tyvärr har den svenska elnätsregleringen
  28 oktober 2020
 • Vattenkraftens miljöfond - Sveriges enskilt största miljöinvestering genom tiderna!

  förändras i grunden.  Dagens svenska vattenförvaltning med 5 fristående regionala vattenmyndigheter är inte ändamålsenligt utformad för att verka inom ramen
  05 juli 2018
 • Kapacitetslösningen i storstäderna visar på behovet av en ny elmarknadsdesign

  bränslen. Det intressanta i sammanhanget är att detta finansieras av de regionala/lokala elnätsföretagen. Rent juridiskt har dessa faktiskt inga formella
  04 november 2019
 • Fjärrvärmen som lockbete för datahallsetablering

  många håll i Sverige har vi idag kapacitetsbrist i såväl stamnätet som på regional och lokal nivå. Tillkomsten av en ny datahall i en mindre kommun kan verka
  03 februari 2020
 • Tekniska verkens inspel till elektrifieringsstrategin

  utsträckning liksom lokal-, regional-, och nationell energioptimering. De lokala elnätsföretagen kommer (ofta som en del i lokala och regionala energikoncernen) behöva
  17 februari 2021
 • Dags att bryta kilowattimmans diktatur!

  Som en konsekvens av situationen ser vi idag till exempel hur vissa energibolag satsar på rena värmepannor för fjärrvärmeproduktion utan möjlighet att
  28 april 2017

Datum

Innehållstyp