Sökresultat för "Regional energi"

(131 träffar)
Visar 1-15 av 131 träffar
Relevans / Datum
 • Regionala energibolag – tillsammans Sveriges största energiaktör!

  Regionala energibolag – tillsammans Sveriges största energiaktör! Per Everhill, ansvarig Public Affairs Tekniska verken I dag träffas företrädare för nätverket Regional Energi i Almedalen för att tillsammans med en rad företrädare för olika energi- och miljöintressen diskutera de regionala kommunägda
  03 juli 2017
 • Energisystem 2.0 - Fördel för de regionala energibolagen!

  Energisystem 2.0 - Fördel för de regionala energibolagen! Per Everhill Energisystemets pågående omställningar har varit föremål för många diskussioner mängden förnybar energiproduktion vi ser idag är en del av denna rörelse. En annan viktig trend är rörelsen mot ett mer cirkulärt energisystem där resurser
  02 juli 2018
 • Reflektioner inför årets energipolitiska debatt – Energispektrum

  Reflektioner inför årets energipolitiska debatt – Energispektrum Per Everhill Idag är det dags för den årligen återkommande energipolitiska debatten i Almedalen Almedalen – Energispektrum. På scenen står som vanligt riksdagspartiernas energipolitiska talespersoner och det brukar vara ett bra tillfälle att känna dem
  02 juli 2018
 • Energikommissionen missar energiåtervinning av restavfall

  Energikommissionen missar energiåtervinning av restavfall Per Everhill Snart går remisstiden ut för Energikommissionens slutbetänkande. De mål och förslag påverkan på vårt energisystem under lång tid framöver. Energiöverenskommelsens arbete har överlag mottagits mycket positivt av energibranschen som länge efterfrågat
  19 april 2017
 • Solelsboomens elnätspåverkan – energiomställningens ”dolda” kostnad

  Solelsboomens elnätspåverkan – energiomställningens ”dolda” kostnad Per Everhill De senaste åren har den installerade solelseffekten i Sverige ökat kraftigt tveklöst stor klimatnytta, genom att på marginalen tränga ut fossila energiproduktion från vår gemensamma nordiska elmarknad. Vi kan helt enkelt exportera
  11 augusti 2020
 • Vi vill inte energiåtervinna plast!

  Vi vill inte energiåtervinna plast! Klas Gustafsson Svenska avfallseldade kraftvärmeverk kritiseras ibland för att energiåtervinna avfall som till del innehåller fossil plast. Ofta vill kritikerna av verksamheten avskaffa energiåtervinning helt och hållet i tron att avfallet istället skulle materialåtervinnas
  31 mars 2017
 • Energiåtervinning av avfall = samhällsnytta

  Energiåtervinning av avfall = samhällsnytta Per Everhill För någon vecka sedan publicerade 2050 Consulting, på uppdrag av Söderenergi, en mycket intressant intressant rapport om samhällsnyttan med energiåtervinning av avfall. Nyttorna finns bland annat att hitta genom att fossila bränslen ersätts och minskad
  19 februari 2018
 • Om energibranschens vision

  Om energibranschens vision Per Everhill I ljuset av sammanslagningen mellan Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme genomförde den nya branschorganisationen branschorganisationen Energiföretagen Sverige under våren ett gediget visionsarbete för branschen. En gemensam vision är absolut nödvändig för att sammanfoga el-och fjärrvärmebranschens
  05 juli 2016
 • Moderna energikrav måste beakta resurseffektivitet

  Moderna energikrav måste beakta resurseffektivitet Per Everhill Energikraven i Boverkets byggregler har under lång tid varit föremål för diskussion. att myndigheten envisas med att energikraven enbart ska utgå ifrån köpt energi istället för den totala mängden energi som en byggnad använder. Detta gynnar
  09 maj 2018
 • Vilka är energibranschens viktigaste frågor?

  Vilka är energibranschens viktigaste frågor? Charlotta Sund Varje år brukar Energimarknaden och Accenture arrangera ett seminarium i Almedalen om energibranschens och delge mina tankar kring detta ämne. I en så dynamisk bransch som energibranschen finns alltid väldigt många viktiga frågor på agendan och det är svårt
  30 juni 2019
 • Energilager för mindre aktörer i Sverige

  Energilager för mindre aktörer i Sverige Per Everhill Sommaren 2017 beslutade regeringen att tillsätta en utredning om hinder för energieffektivisering mindre aktörer (M 2017:04). Detta som en del av Energiöverenskommelsen där förnybar och effektiv energianvändning lyfts fram som nyckeln till att lösa klimatutmaningen
  12 februari 2018
 • Energi i Almedalen

  Energi i Almedalen Per Everhill Fem energiseminarier du inte får missa i Almedalen! Nästa vecka går som bekant årets upplaga av Almedalsveckan av stapeln stort utbud av seminarier för den energiintresserade. En snabb genomräkning visar dock att antalet dedicerade energiseminarier sjunkit från förra årets 277
  28 juni 2017
 • Elnätet är energibranschens Uber!

  Elnätet är energibranschens Uber! Per Everhill Ingen kan väl ha undgått hur företag som Uber och Airbnb revolutionerar sina respektive branscher med konferenser och seminarier inom energibranschen pratar allt fler om att det snart kommer dyka upp liknande upplägg inom energiområdet som radikalt kommer att förändra
  19 april 2016
 • Ökade metangasutsläpp gör energiåtervinning allt viktigare

  Ökade metangasutsläpp gör energiåtervinning allt viktigare Per Everhill Den senaste tiden har ökade utsläpp av metangas uppmärksammats av flera forskare att vi i Sverige effektivt lyckats kombinera materialåtervinning med energiåtervinning. Tack var högeffektiva kraftvärmeverk kan vi nyttiggöra det avfall
  20 december 2016
 • Småskaliga ångmaskiner löser inte Sveriges energiutmaningar

  Småskaliga ångmaskiner löser inte Sveriges energiutmaningar Klas Gustafsson I lördagens DN publicerades ett debattinlägg av Per Frankelius, forskare svenska byggnader redan idag får sin energiförsörjning från anläggningar som producerar el och värme samtidigt från bioenergi. Det gör nämligen våra många biokraftvärmeverk
  06 september 2016

Datum

Innehållstyp