Sökresultat för "Plats"

(32 träffar)
Visar 1-15 av 32 träffar
Relevans / Datum
 • Elnätet är energibranschens Uber!

  produkt enkelt och säkert kan mötas och göra affärer. Om du tidigare hade plats över i bilen på väg till jobbet var det förknippat med en ganska stor arbetsinsats arbetsinsats att  hitta en passagerare som samtidigt skulle åka till samma plats och dessutom var villig att betala för det. Det löser Uber med sin plattform
  19 april 2016
 • Snedvridna konkurrensvillkor för kyliga datahallar

  Motivet till förslaget är att främja konkurrensvillkoren för Sverige som etableringsplats för denna typ av industrier. Exempelvis var låga elpriser och ett stabilt
  19 april 2016
 • Kapacitetslösningen i storstäderna visar på behovet av en ny elmarknadsdesign

  den svenska elmarknaden och aktörerna på den. Först kan det vara på sin plats att konstatera att det akuta kapacitetsproblemet i våra storstäder främst Bild1 En annan del av lösningen innebär en tidigarelagd start av lokala marknadsplatser för kapacitet. Detta är något helt nytt på den nordiska elmarknaden
  04 november 2019
 • Energiföretagens roll i den smarta staden

  bland annat på att energi kommer produceras fördelat på ett stort antal platser i samhället. Det kan handla om solpaneler på ett villatak, solvärme för fjärrvärmenätet. Energi kommer behövas flyttas runt i samhället från de platser där det finns i överskott till underskottsområden. Här spelar energiföretagen
  02 juli 2017
 • Stängd marknad för undermålig återvinning ger incitament att klättra i avfallshierarkin

  med orenade utsläpp och plastläckade till naturen bara flyttade från en plats på jorden till en annan. Att fortsätta att skjuta avfallsproblematiken framför blir en katalysator för att i grunden förändra Europas avfallshantering! plats, återvinning, avfallsimport
  14 mars 2018
 • Låt elskatten styra mot smartare elanvändning

  främja efterfrågeflexibilitet och sådan styrning kommer säkert komma på plats framöver. Dessa lagar och förslag fokuserar tyvärr enbart på två av de tre
  19 april 2016
 • Kraft-och fjärrvärmen = 10 GW = > kärnkraften

  Kraftvärmen har länge varit det svenska energisystemets ”doldis” som sällan tagit plats i den politiska energidebatten där kärnkraft- och vindkraftsfrågor dominerar
  30 juni 2020
 • Hoppfullt om vattenkraften i energiöverenskommelsen – nu gäller det att styra upp detaljerna

  miljöorganisationerna samtidigt som politiken betraktat det hela från läktarplats. Sommaren 2015 förändrades emellertid spelplanen genom Energimyndigheten
  06 juli 2016
 • Energilager för mindre aktörer i Sverige

  då moderna fordon tillbringar mer än 90 procent stillastående på en parkeringsplats till ringa nytta för samhället. Det samma gäller för de batterireserver sätt är att via ”molnet” låta mindre producenter lagra energi på en annan plats och i ett annat medium än ett batteri. Exempelvis erbjuder Jämtkraft sina
  12 februari 2018
 • Miljömärkning av drivmedel – förslag med potential

  på att regeringen delar detta synsätt. Nu gäller det att få detaljerna på plats, men vid en första anblick på förslaget tror jag de flesta miljöbränsleproducenter
  22 augusti 2016
 • Energisystem 2.0 - Fördel för de regionala energibolagen!

  inte längre behövs i någon del av samhället kan nyttiggöras på någon annan plats och för något annat syfte. Det kan handla om att avfall från skogsindustrin Under Almedalens finns många medarbetare från de regionala energibolagen på plats för att bevaka våra intressefrågor och sprida information kring våra utmaningar
  02 juli 2018
 • Framtidens laddinfrastruktur för elfordon

  runt 8 timmar). Dessa stolpar placerades ofta på väl synliga offentliga platser som mitt på ett torg där det tyvärr ofta var osannolikt att någon elbilsägare första laddstolparna och var dessutom mer talrika och oftast placerade på platser där bilarna stod parkerade längre, t.ex. i garage. Just den goda tillgången
  19 april 2016
 • Vad hände med fjärrvärmen i energiöverenskommelsen?

  fortfarande återstår. Kraft- och fjärrvärmens marknadsvillkor har en självskriven plats i en uppdaterad energiöverenskommelse. För inspiration om vad som skulle
  09 december 2019
 • Möjligheter och utmaningar med ny elnätsreglering

  köpa efterfrågeflexibilitet direkt från kunderna eller via en särskild marknadsplats. Istället för att byta ut en anläggning som nått sin ekonomiska livslängd
  27 april 2020
 • Om energibranschens vision

  energi så resurseffektivt som möjligt. Om vi använder rätt energi på rätt plats så får vi på samhällsnivå ut största möjliga nytta av våra begränsade resurser
  05 juli 2016

Datum

Innehållstyp